Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

ΤΡΥΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΚΑΣΤΟΝΙΑ (TRICKS FOR THE INSTALLATION OF LIQUID GLASS IN SOCKETS)

Μικρά μυστικά για τη σωστή τοποθέτηση υγρού γυαλιού σε καστόνια:
Εδώ μετα το στέγνωμα του  υλικού prisma fantasy προσαρμόστηκαν οι κρίκοι για το κρέμασμα. .Κατόπιν το κάθε καστόνι τοποθετήθηκε πάνω σε καπάκι από μπουκάλι νερού & όλα μαζί πάνω σε ένα κομμάτι επίπεδου φελιζόλ. (Αυτό γίνεται για τί αν στάξει μια σταγόνα δεν  καταστρέφεται το υπόστρωμα). Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη σωστή ανάμιξη των δύο συστατικών του υγρού γυαλιού σε σωστές αναλογίες. Με την πείρα μου καταστάλαξα στον καλύτερο τρόπο για σωστό μέτρημα των δύο συστατικών είναι να χρησιμοποιήσω ως μέτρο δύο καπάκια από μπουκάλια νερού. (Ακριβώς από την ίδια μάρκα για να έχουν την ίδια χωρητικότητα). Μετά τη χρήση τα πετάμε.
Tips for proper fitting liquid glass in kastonia:
Here after drying the prisma fantasy material adapted for the rings hanging. At each socket placed on cap of the water bottle and all together on a piece of flat styrofoam. (This is what you drip a drop of the substrate not destroyed). There are many ways for proper mixing of the two components of the liquid glass in the correct proportions. With my experience settling on the best way to correct counting of the two components is to use as a measure of both caps from water bottles. (Exactly the same brand to have the same capacity). After using to throw it.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου