Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ ΑΠΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ (CHANGE IN A BOX OF CHOCOLATES)

Ένα απλό κουτί από σοκολατάκια με διάφανο καπάκι άλλαξε όψη ως εξής:
 • Πρώτα διάλεξα μια ρετρό εικόνα που με τη βοήθεια ενός προγράμματος διαμόρφωσης φωτογραφιών όπως το Ulead της προσέθεσα μια κορνίζα.
 • Κατόπιν την προσάρμοσα στο απαιτούμενο μέγεθος που να αντιστοιχεί στο κέντρο του καπακιού του κουτιού.
 • Τύπωσα την εικόνα σε αυτοκόλλητο χαρτί. 
 • Ψαλίδισα τα περιθώρια.
 •  Το εφάρμοσα στο καπάκι του κουτιού.
 • Προφύλαξα το υπόλοιπο του καπακιού με χαρτοταινία.
 • Ψέκασα την εικόνα με spray λούστρου.
 • Μετά το στέγνωμα στόλισα την κορνίζα με conture (relief) & Pearle pen σε κουκκίδες για   ανάγλυφη εντύπωση.
 • Τόνισα με conture(relief) χρησιμοποιώντας τα σαν πινέλο τα χείλη, τα μαλλιά & τα ρούχα της γυναίκας επηρεασμένη από τους τονισμούς των παλιών καρτ- ποστάλ. (Αυτό δεν είναι απαραίτητο).
A simple box of chocolates with transparent cover face changed as follows:
 • First I chose a retro image with the help of a configuration program like Ulead Photo's added a frame.
 • Then adjust it to the required size corresponding to the center of the lid of the box.
 • I printed the image to sticker paper.
 • Clipped margins.
 •   Apply it to the lid of the box.
 • Caution The rest of the lid with tape.
 • Sprinkle the image with spray lacquer.
 • After drying, decorate the frame with conture (relief) & Pearle pen in dots embossed impression.
 • Emphasized by conture (relief) using as brush lips, hair and clothes of women influenced by accents of old postcards(This is not necessary)..

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ SPRAY ΚΡΑΚΕΛΕ (BOTTLE WITH SPRAY CRACKLE)

Αυτό το μπουκάλι από ποτό το διακόσμησα με spray κρακελέ όπως εδώ:http://lila365idees.blogspot.gr/2012/02/blog-post_17.html


 • Το κρaκελέ σε spray δίνει τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα από τις άλλες επεξεργασίες κρακελέ. Δίνει λεία επιφάνεια όπως το κρακελέ δύο συστατικών αλλά οι ρωγμές του είναι αραιές και μεγάλες. Οι ρωγμές του είναι έντονες όπως στο κρακελέ του ενός συστατικού αλλά η επιφάνεια του είναι πιο λεία και πιο ανθεκτική.
 • Μετά το στέγνωμα έκανα decoupage με εικόνα  από χαρτοπετσέτα. Αν ακολουθήσετε αυτήν τη μέθοδο μην καλύψετε μεγάλο μέρος του μπουκαλιού με εικόνα για να αξιοποιηθούν οι μεγάλες ρωγμές.
 • Τέλος καλύψτε το μπουκάλι με μερικά στρώματα λούστρου με πινέλο για να υπάρχει ενιαία γυαλάδα και στην εικόνα και στο φόντο.
This bottle of drink decorated with spray krakele like this: 
http://lila365idees.blogspot.gr/2012/02/blog-post_17.html.


 • The krakele in spray gives a completely different result than the other treatments crackle. Gives a smooth surface like crackle two components but the cracks are large and sparse. The cracks are intense as in crackle of one component but the surface is smoother and more resilient.
 • After drying I decoupage image of paper towel. If you follow this method does not cover much of the bottle with a picture to realize the large cracks.
 • Finally, cover the bottle with a few layers of lacquer with brush to a uniform gloss and image and background.

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΛΙΟΥ ΣΚΕΥΟΥΣ (RENEWING AN OLD POT)

Ένα παλιό μεταλλικό πεταμένο σκεύος ανανεώθηκε ως εξής με σκοπό να χρησιμοποιηθεί είτε ως κάσ-πώ είτε να φιλοξενήσει σπόρους, σαπουνάκια ή οτιδήποτε άλλη συλλογή.
 • Αφού καθαρίστηκε όσο το δυνατόν περισσότερο από τις παλιές μπογιές το ψέκασα με spray εκρού & πράσινο πολύ ελαφρά. Είναι το καλυτερο υπόστρωμα για φθαρμένες & ανώμαλες επιφάνειες. 
 • Κατόπιν τύπωσα  χαρτοπετσέτα με την τεχνική της ιστοσελίδας  http://lila365idees.blogspot.gr/2012/01/blog-post_17.htmlτο ανωτέρω στεφανάκι με τα λουλούδια  εννέα φορές σε ένα μέγεθος Α4. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιες μικρές εικόνες από χαρτοπετσέτα επιθυμείτε αρκεί να ταιριάζει το φόντο τους με το ψεκασμένο βάζο).
 • Ξέσκισα τις τυπωμένες εικόνες & τις επικόλλησα στο σκεύος με κόλα decoupage .
 • Δεν έκανα καμμιά άλλη επεξεργασία για να μην αλλοιωθούν αόριστα σχήματα.
 • Τέλος αρκετά ψεκάσματα με srpay σατινέ για αντοχή & προστασία .
An old metal pot thrown renewed as follows to be used either as a stopper or pot accommodate seeds, soaps or anything other collection.
 • Once purified as much as possible of the old paint spraying with spray ivory & green very slightly. Is the best substrate for worn and uneven surfaces. 
 • Then I printed napkin with the technique of the above websites http://lila365idees.blogspot.gr/2012/01/blog-post_17.html
 • wreath with flowers nine times in an A4 size. (You can use any small pictures of napkin like enough to match their background sprayed with vase). 
 • Ripped the printed pictures and paste them to the pot with glue decoupage. 
 • I did no other treatment to prevent corrupted vague shapes. 
 • Finally several sprays with srpay satin for strength and protection.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

ΓΛΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (FLOWERPOTS WITH IMITATION OF AQUARELLE)

Μπορείτε να διαμορφώστε μια απλή γλάστρα με εικόνα με τα χαρακτηριστικά υδατογραφίας ως εξής:
Κατ' αρχάς ένα στρώμα primer.
Ακολουθεί decoupage με εικόνα σκισμένη από χαρτοπετσέτα. Προτιμήστε εικόνες σε αόριστα σχήματα. Αν τυπώσετε εικόνα μόνοι σας ( οι οδηγίες τυπώματος ευρίσκονται εδώ: http://lila365idees.blogspot.gr/2012/01/blog-post_17.html ), προσαρμόστε την εικόνα με τη βοήθεια κάποιου προγράμματος επεξεργασίας φωτογραφιών π. χ. Ulead δίνοντας εντολή σε μετατροπή υδατογραφία.
Κατόπιν επεξεργάζεστε το φόντο & την εικόνα με την τεχνική pittorico μόνον με σφουγγαροπίνελα αντιστοίχων μεγεθών. Για πιο μίνιμαλ αποτέλεσμα μπορείτε να παραλείψετε το decoupage. 
Ταμπονάρετε στο στόμιο της γλάστρας το πιο σκούρο χρώμα που περιέχεται στην εικόνα. 
Τέλος μερικά στρώματα ανθεκτικού λούστρου για προστασία.

You can configure a simple pot image watermarking features as follows:
First a layer of primer.
Here decoupage image of torn paper towel. Prefer vague shapes in images. If print picture yourself (printing instructions are here:http://lila365idees.blogspot.gr/2012/01/blog-post_17.html ), adjust the image using a photo editing program Ulead eg by instructing conversion in watercolor.
Then edit the background image and the technical pittorico only foam brush of corresponding sizes. For a more minimalist effect can skip decoupage.
Dab at the mouth of the pot the darker color contained in the image.
Finally some layers resistant lacquer for protection.

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΜΕ ΣΥΡΜΑ (RING IN SHAPE ROSE FROM WIRE)

Εδώ: http://blueforestjewellery.blogspot.gr/2012/02/handmade-monday-wire-roses.html υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες για να φτιάξετε ένα απλό δαχτυλίδι σε σχήμα τριαντάφυλλου ή ένα βραχιόλι από αλυσιδωτά τριαντάφυλλα από μεταλλικό σύρμα & δύο μόνον εργαλεία. Έναν κόφτη & ένα στρογγυλό μυτοτσίμπιδο!!!!!!

Here: http://blueforestjewellery.blogspot.gr/2012/02/handmade-monday-wire-roses.html there are detailed instructions to make a simple ring-shaped rose or roses bracelet chain of metal wire and only two tools. A cutter and a round nose pliers!!

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (BOTTLES WITH DIFFERENT TECHNIQUE)

Δυο απλά μπουκάλια κρασιού προσπάθησα να τα μεταμορφώσω με μια διαφορετική τεχνική με σκοπό να δώσω μια αόριστη όψη στα σχέδια εμπνευσμένη από τις υδατογραφίες της Νορβηγίδας φίλης μου Aud Rye.


 • Ψέκασα με spray δύο χρωμάτων ελαφρά τα ανοιχτόχρωμα μπουκάλια. Με ελάχιστο ψεκάρισμα δεν χάνουν τη διαφάνεια τους.
 • Ακολουθεί decoupage από σκισμένη χαρτοπετσέτα.
 • Καλύπτονται ελαφρά με frost αντιστοίχων χρωμάτων τα διάφορα σημεία των εικόνων.
 • Με contur(relief) τόνισα τις εικόνες & προτού στεγνώσει το conture μα πινέλο επεξεργαζόμαστε τις εικόνες σαν να ζωγραφίζουμε . 
 • Τέλος καλύπτεται όλο το μπουκάλι με άχρωμο cristal gel τοποθετημένο με σφουγγάρι. Δημιουργείται μια σαγρέ υφή & το μπουκάλι έτσι γίνεται ανθεκτικό & προστατευμένο. 
Two wine bottles simply tried to transform it with a different technique to give a vague view plans  inspired by the watercolors of  my Norwegian friend Aud Rye.
 • Sprayed th bottles with spray of two colors lightly the light colored bottles . With a minimum psekarisma not lose their transparency.
 • Followed by torn napkin decoupage.
 • Frost covered lightly with the respective colors of the various parts of the images.
 • With contur (relief) stressed the images before & dry brush conture but we process the images as painting.
 • Finally the whole bottle is covered with colorless cristal gel loaded with sponge. Created a rough texture and the bottle is so sturdy and protected.Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

ΚΟΡΝΙΖΑ ΑΠΟ ΤΥΛΙΓΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ, ΣΥΡΜΑ & ΧΑΝΤΡΕΣ (FRAME OF PAPER WRAPPED, WIRE & BEADS)

Σήμερα που είναι η εθνική μας γιορτή σκέφτηκα να σας δείξω την εικόνα της κόρης μου που πανηγυρίζει την εθνική γιορτή στις 25-3-1992 φορώντας την τοπική στολή , κορνιζαρισμένη σε μια κορνίζα που κατασκεύασα ακολουθώντας τις οδηγίες του video από εδώ: http://www.youtube.com/watch?v=bZVwcrnnjqY
Today is our national celebration I thought I'd show you a picture of my daughter which celebrates its national holiday on 25.3.1992 wearing local costume, framed in a frame that I built following the instructions in the video from here: http://www.youtube.com/watch?v=bZVwcrnnjqY

Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ (IMITATION OF ICON)

Σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία μας γιορτάζει την αναστήλωση των εικόνων. Σύμφωνα μα το τυπικό της Εκκλησίας όσες εικόνες ακολουθούν την περιφορά γύρω από τους ναούς αγιάζονται & μπορούν να έχουν μια θέση στο εικονοστάσι του σπιτιού.
 Προσπάθησα να φτιάξω κι εγώ μια εικόνα με την τεχνική του decoupage ως εξής:

 • Ένα απλό τετράγωνο κομμάτι ξύλου το ψέκασα εμπρός -πίσω με χρυσό spray.
 • Μετά τύπωσα σε απλό χαρτί την ανωτέρω εικόνα προσαρμόζοντας την στο μέγεθος του ξύλινου κομματιού προσθέτοντας μια κορνίζα με τη βοήθεια ενός προγράμματος π. χ. του Ulead .
 • Αν χρειασθεί επιμηκύνετε την εικόνα.( Στις βυζαντινές εικόνες η επιμήκυνση δεν αλλοιώνει την εντύπωση).
 • Έκοψα την εικόνα χωρίς περιθώριο.
 • Άλειψα το ξύλο & την ανάποδη της εικόνας με κολλα decoupage.( Μην τη βρέξτε).
 • Κόλλησα την εικόνα στο ξύλο προσεκτικά πιέζοντας με τη βοήθεια σφουγγαριού από το κέντρο προς τα έξω χωρίς να μείνουν κενά.
 • Μετά το στέγνωμα μερικά ακόμη στρώματα λούστρου για να γίνει μια ενιαία επιφάνεια.
 • Τόνισα την κορνίζα & το φωτοστέφανο των Αγίων με χρυσά cotnture(relief) σε κουκκίδες.
 • Τέλος τοποθέτησα στο περιθώριο της εικόνας (αφού κάλυψα την ίδια με χαρτί για προφύλαξη)  ελάχιστο cristal gel με τη σπάτουλα & το πασπάλισα αμέσως με χρυσά ρινίσματα γυαλιού για να κολλήσουν & να δώσουν μια λάμψη στο πλαίσιο.

Today Sunday of Orthodoxy, our Church celebrates the restoration of images. It indicates the typical images of the Church many follow the procession around the temples and sanctified can have a place in the icon screen of the house.

 • I tried to create a picture of myself with the technique of decoupage as follows:
 • A simple square piece of wood sprays back and forth with gold spray.
 • After I printed on plain paper the above picture by adjusting the size of the piece adding a wooden frame with the help of a program example of Ulead.
 • If necessary prolong the picture. (In Byzantine icons elongation does not alter the impression).
 • I cut the image without margins.
 • Apply the wood and the back of the image with glue decoupage. (Do not wet).
 • Stuck image in wood carefully pressing using sponge from the center to the outside without left blank.
 • After drying a few more layers of lacquer to make a single surface.
 • I stressed the frame and the halo of the Saints golden cotnture (relief) in dots.
 • Finally I placed in the margin of the picture (since I covered the same paper for protection) a minimum cristal gel with the spatula and sprinkle immediately with gold glass flakes to stick and give a shine to the frame.Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ PITTORICO (BOTTLE WITH TECHNICAL PITTORICO)

Αυτό το απλό μπουκάλι μπύρας άλλαξε όψη εφαρμόζοντας την τεχνική pittorico. Εδώ  https://www.youtube.com/watch?v=PMpyml3b2uA μπορείτε να δείτε την βασική διαδικασία. Πριν απ΄την επεξεργασία προετοιμάστε το μπουκάλι με ένα στρώμα primer & στο τέλος ψεκάστε με ένα spray ματ για προστασία.
This simple bottle of beer face changed by applying the technique pittorico. Here https://www.youtube.com/watch?v=PMpyml3b2uA you can see the primary process. Before editing aptin prepare a bottle with a layer of primer & spray end with a matte spray for protection.

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΜΕ ΖΑΧΑΡΩΤΑ (BRACELET WITH SWEETS)

Εδώ http://www.livemaster.ru/topic/245119-frantsuzskij-macaron-iz-polimernoj-gliny?   υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες για να κατασκευάσετε ένα βραχιόλι στολισμένο με απομίμηση ζαχαρωτών (γαλλικά μακαρόν)σε παστέλ χρώματα. το ιδανικό θα ήταν να κατασκευαστούν με i-glay (πολύ ελαφρύ πηλό που στεγνώνει στον αέρα) .Μ' αυτό το τρόπο τα παστέλ χρώματα δεν αλλοιώνονται.
Για τη δημιουργία παστέλ αποχρώσεων συμβουλευτείτε τον πίνακα που δημοσιεύεται εδώ: http://lila365idees.blogspot.gr/2012/05/creating-tonnes-shade.html
Here http://www.livemaster.ru/topic/245119-frantsuzskij-macaron-iz-polimernoj-gliny? there are detailed instructions to build a bracelet adorned with imitation sweets (French macarons) in pastel colors. The ideal would be built with i-glay (very lightweight clay that dries in the air). In this way, the pastel colors are not altered.
To create pastel shades at the table published here: http://lila365idees.blogspot.gr/2012/05/creating-tonnes-shade.html

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

ΚΕΝΤΗΜΑ ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΛΑ (ΚΕΝΤΗΜΑ ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΛΑ)

Εδώ :http://www.facebook.com/media/set/?   set=a.321873821268861.1073741837.180124395443805&type=1  & http://www.facebook.com/media/set/?set=a.585121681517322.1073741999.341928089170017&type=3 όσες ασχολούνται με το κέντημα στο χέρι μπορείτε να βρείτε εικόνες που σας καθοδηγούν λεπτομερώς πως να κεντήσετε χρησιμοποιώντας αντί για κλωστή λεπτή κορδέλα. Είναι μια καινούργια τεχνική την οποία εδώ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.384657698230389.99699.341928089170017&type=3   μπορείτε να βρείτε ιδέες να την υλοποιήσετε.

Here: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.321873821268861.1073741837.180124395443805&type=1 & http://www.facebook.com/media/set/?set=a.585121681517322.1073741999.341928089170017&type=3  those engaged in hand embroidery can find images that guide you in detail how to use the embroidery thread instead of thin ribbon. It is a new technique that here  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.384657698230389.99699.341928089170017&type=3 you can find ideas to implement.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ ΜΕ ΡΙΓΕΣ (DECORATION OF BOTTLE WITH STRIPES)

Αν ανακαλύψετε ένα μπουκάλι με ανάγλυφες ρίγες μπορείτε να τις εκμεταλλευτείτε & να το αναμορφώσετε. Αν πρόκειται  να κάνετε decoupage σε ένα τμήμα του περάστε ένα στρώμα primer μόνον στο σημείο που θα σκεπαστεί με την εικόνα. Κάνετε decoupage & αν επιθυμείτε περάστε ένα στρώμα κόλλα decoupage με glitter. Κατόπιν περιβάλλετε την εικόνα με κουκκίδες με contur(relief). Διακοσμείτε το υπόλοιπο μπουκάλι με κουκκίδες σε ταιριαστά χρώματα χρησιμοποιώντας τις αυλακώσεις σαν οδηγού. Αν δουλέψετε ρυθμικά & προσεκτικά μπορείτε να δώσετε την εντύπωση πως το μπουκάλι σας είναι γεμάτο καρφάκια!!!!!!!!!!  

If you find a bottle with embossed stripes you can take advantage of and to reform. If you are going to do decoupage on a portion of a layer of primer go only where you will be covered with the image. Make decoupage & if you want spend a layer decoupage glue with glitter. Then surround the image with dots contur (relief). Decorate the rest of bottle with dots in matching colors using the slots as guide. If you work carefully paced and you can give the impression that your bottle is full of nails!!!!

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ (ROMANCE BOTTLES)

Δύο απλά μπουκάλια κρασιού μεταμορφώθηκαν σε διακοσμητικά αντικείμενα ως εξής:
Πρώτα ψέκασα ελαφρά με καφέ & εκρού spray & ακολούθησε decoupage με εικόνες από χαρτί decoupage (που απεικονίζουν ρομαντικές εικόνες γυναικών σαν αυτές που υπάρχουν στα κοσμήματα gobelin) αφού βράχηκαν & στεγνώθηκαν ελαφρά. Μετά κάλυψα με πολύ λεπτό στρώμα διάφανου  cristal gel τις εικόνες & με κίτρινο & πορτοκαλί  gel paste το υπόλοιπο μπουκάλι. Τέλος περιέβαλα το μπουκάλι με στάλες από pearl ren & conture(relief) σε αντίστοιχα χρώματα.

Two simple wine bottles transformed into decorative items as follows:
First sprinkle lightly with brown & beige spray & decoupage followed by images of paper decoupage (romantic images that depict women as those found in jewelry gobelin) after wet & dried slightly. After I covered with a very thin layer of transparent cristal gel images & yellow & orange gel paste the remaining bottle. Finally surrounded the bottle with drops of pearl ren & conture (relief) in corresponding colors.

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ (THE LAST OF THE CARNIVAL)

Με αυτό το μπουκάλι που απεικονίζει καρναβαλιστές που αποχωρούν κουρασμένοι από το γλέντι ( decoupage σε σκίτσα της silvie daigneault) σήμερα Καθαρή Δευτέρα αποχαιρετούμε την Αποκριά.
Καλή Σαρακοστή,λοιπόν!!!!!!!!!!!! 


With this bottle depicting carnival outgoing tired of the party (decoupage in sketches silvie daigneault) today Ash Monday farewell the carnival .
Happy Lenten season, then!!!!

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

ΑΠΟΚΡΗΕΣ ΠΡΙΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ (CARNIVAL ΜΑΝΥ YEARS AGO)

Σήμερα τελευταία Κυριακή της Αποκρηάς έρχονται στη σκέψη μου οι Απόκρηες των παιδικών μου χρόνων όταν τα γλέντια ήταν πιο γνήσια που οι μητέρες μας για τη γιορτή του δημοτικού σχολείου μας στόλιζαν με αυτοσχέδιες στολές από τα ρούχα που υπήρχαν στο σπίτι  ή τις έραβαν μόνες τος όπως η αντίστοιχη δική μου από τη γιορτή της δευτέρας τάξης εδώ & πάνω από πενήντα χρόνια. (Είναι μια βαυαρέζικη στολή με πρότυπο μια κούκλα από τη Γερμανία που μου είχαν χαρίσει !!!!). Είμαι εκείνη με το σταυρό!
Αργότερα μια εικόνα από τις Αποκριές του '88 με την οικογένειά μου, με τη μικρή μου κορούλα ντυμένη ζάρι με στολή που την εμπνεύστηκα & την έραψα εγώ. Τρία χρόνια μετά συμμετέχει ενεργά & η ίδια με την τεράστια τρουμπέττα της.

Today last Sunday of carnival come to my mind are Carnivales of my childhood when the celebrations were more genuine in our mothers for the celebration of our elementary school decorated with makeshift costumes from clothes that were in the house alone or sewed like  mine the feast of the second class here & over fifty years. (It is a standard Bavarian outfit with a doll from Germany that I had spare!!). I'm the one with the cross! 
Later a picture from Halloween of '88 with my family, with my little daughter die dressed in uniform of dice who inspired me & I sewed on. Three years after actively participating & the same as the huge troumpetta.

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΩΡΩΝ (FOUR BOXES FOR PACKING GIFTS)


Από εδώ http://www.solountip.com/2012/04/cajas-de-carton-para-el-dia-de-las.html μπορείτε να τυπώσετε τέσσερα υπέροχα πρότυπα (που μπορείτε να τα προσαρμόσετε σε μεγέθη που επιθυμείτε) για να δημιουργήσετε τέσσερα διαφορετικά υπέροχα κουτιά για να βάλετε τα δώρα σας ή διάφορα  γλυκάκια ή ότι άλλο επιθυμείτε να χαρίσετε.
From here http://www.solountip.com/2012/04/cajas-de-carton-para-el-dia-de-las.html you can print four wonderful patterns (which you can customize to desired sizes) to create four different beautiful boxes to put your gifts or various cakes or whatever you want to gift.

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ (BOTTLES WITH MASKS OF VENICE)

Αυτά τα δύο μπουκάλια πήραν μια αποκριάτικη όψη αφού περάστηκαν με ένα στρώμα primer & μετά έγινε decoupage με εικόνες ψαλιδισμένες από χαρτί decoupage(αφού βράχηκε & στεγνώθηκε ελαφρά με χαρτί κουζίνας). Κατόπιν τονίστηκαν οι εικόνες με μαύρο μαρκαδόρο ή έγχρωμα  γυαλιστερά conture(relief). Το φόντο καλύφθηκε  με gel past& & η εικόνα στο ασπρόμαυρο με gcristal gel διάφανο. Δεν απαιτείται καμιά περαιτέρω επεξεργασία.
 
These two bottles took a fancy appearance since passed with a layer of primer & then became decoupage with pictures clipped from paper decoupage (after wetted and dried with paper towels). Then the images are highlighted with a black marker or colored glossy conture (relief). The background was covered with gel past &  image in black and white with transparent gcristal gel. Not require any further treatment.

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ (BASKET OF TOOTHPICKS)

Βλέποντας εδώ :http://stranamasterov.ru/node/535654?tid=657 έφτιαξα αυτό το καλαθάκι από χαρτόνι, οδοντογλυφίδες & χάντρες έφτιαξα με την τεχνική της καλαθοπλεκτικής (μία μέσα- μία έξω), αυτό το καλαθάκι για να φιλοξενήσει τα μικρά σφουγγαροπίνελα μου. Αν προσπαθήσετε να το φτιάξετε φροντίστε ο αριθμός των οδοντογλυφίδων να είναι μονός, αυτό βοηθάει πολύ στην ύφανση. Seen here: http://stranamasterov.ru/node/535654?tid=657 I made this basket, of cardboard, toothpicks and beads I made using the technique of basketry (one in-one out), this basket to accommodate of my smaller sponge brushes . If you try to make sure the number of toothpick is odd, this helps a lot in weaving.

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ GEL PASTE & ΑΚΡΥΛΙΚΟ (BOTTLE WITH GEL PASTE & ACRYLIC)

Αυτό το μπουκάλι από κέτσαπ άλλαξε όψη ως εξής: 
Πρώτα ένα ελαφρό ψέκασμα με καφέ & μπλέ spray & κατόπιν decoupage με εικόνα από χαρτί decoupage. Μετά ένα λεπτό στρώμα από gel paste (είναι παρόμοιο με το cristal gel, μόνο που είναι λιγότερο γυαλιστερό.). Μετά το στέγνωμα ταμπονάρουμε ελαφρά με σφουγγάρι βουτηγμένο σε ασημί περλέ ακρυλικό χρώμα. Το τελικό αποτέλεσμα δίνει την εντύπωση μπουκαλιού επενδυμένου με δέρμα..Περιβάλλουμε την εικόνα με κουκκίδες από pearle pen.. Τέλος ένα στρώμα spray γυαλιστερού για προστασία.
This bottle of ketchup face changed as follows: 
First a light sprinkling with brown & blue spray & then decoupage image of paper decoupage. After a thin layer of gel paste (similar to the cristal gel, only that they are less glossy.). After drying, gently dab with a sponge dipped in silver pearlescent acrylic paint. The final result gives the impression bottle coated with leather .Surround the image with dots of pearle pen . Finally a layer of glossy spray for protection.

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

DECOUPAGE ΣΕ ΔΥΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ (DECOUPAGE ON TWO BOTTLES)

Δυο όμοια μπουκάλια άλλαξαν όψη ως εξής :

 • Πρώτα ένα στρώμα primer.
 • Βγάλτε το πρώτο φύλλο από τρίφυλλη χαρτοπετσέτα& το ψεκάστε με spray Ghiant E-TAC. Αυτό δυναμώνει τις ίνες της χαρτοπετσέτας & δεν σκίζεται με την πίεση του πινέλου κατά το decoupage.
 • Σκίζετε τις εικόνες από τη χαρτοπετσέτα& τις κολλάτε με κόλλα decoupage στα μπουκάλια. Αν πρόκειται να δουλέψετε όμοια αντικείμενα κάνετε όλες τις εργασίες ταυτόχρονα & στα δύο. (Τα δύο μπουκάλια καλύφθηκαν με μία μόνον χαρτοπετσέτα).
 • Με πράσινο ακρυλικό χρώμα καλύπτετε το φόντο. Με μαρκαδόρους τονίζετε πρώτα το φόντο & μετά τα όρια των λουλουδιών,
 • Τονίζετε το κέντρο των πετάλων.
 • Με conture(relief) σχηματίζετε τα σποράκια & τα εσωτερικά σημεία των πετάλων.
 • Με ρητίνη 3-D καλύπτετε τα πέταλα των λουλουδιών. Η ρητίνη μόλις στεγνώσει γίνεται διαφανής  & τα λουλούδια φαίνονται ανάγλυφα.
 • Με pearle pen σε κατάλληλα χρώματα τονίστε τα κέντρα των λουλουδιών & τους λαιμούς των μπουκαλιών.


Couple same bottles face changed as follows:

 • First a layer of primer.
 • Take the first sheet of paper towel triple ply & spray it with spray Ghiant E-TAC. This strengthens the fibers of the towel and is not torn by the pressure of the brush against the decoupage.
 • Tearing images from the paper towel and stick with decoupage glue in bottles. If you're going to work like objects do all the operations simultaneously and both. (The two bottles were covered with a single paper towel).
 • With green acrylic paint cover the background. With markers emphasize first the background and then the limits of flowers,
 • Emphasize the center of the petals.
 • With conture (relief) formed sporakia & the interior points of the petals.
 • Resin 3-D cover the flower petals. The resin is completely dry and transparent flowers appear in relief.
 • With pearle pen in appropriate colors highlight the centers of the flowers and the bottle neck.

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΠΟ ΚΛΕΙΔΙΑ (EARRINGS FROM KEYS)

Σήμερα βρήκα δυο μικρά κλειδιά προσαρμοσμένα σε μια θηλιά & σκέφτηκα να τα διαμορφώσω σε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια κολλώντας χάντρες. 
Today I found two small keys attached to a noose and I decided to form them into a pair of earrings sticking beads.

Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ BLOGGER (NEW MEETING OF BLOGGERS)

Πριν ένα χρόνο την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 σε μια καφετέρια της Θεσσαλονίκης πήγα δειλά να ανταμώσω μια καινούργια παρέα .Ήταν ο σύνδεσμος Γυναικών Blogger. Γνώρισα νέες φίλες & διαμέσου του blog μου & των δικών τους blogs γνωρίστηκα μαζί τους ,συμμετείχα στις εκδηλώσεις τους, αντάλλαξα ιδέες, διεύρυνα τις γνώσεις μου & εν γένει δέθηκα μαζί τους.
 Την προηγούμενη Πέμπτη 7 Μαρτίου είχαμε μια νέα εποικοδομητική συνάντηση στο σπίτι της Αχτίδας .Σ' αυτή τη φιλόξενη γωνιά ξανασυναντηθήκαμε, ανταλλάξαμε ευρηματικές ιδέες, λύσαμε απορίες, φάγαμε μέχρι σκασμού τις πίτες & τις διάφορες άλλες λιχουδιές που είχε φέρει η κάθε μια μας & εν γένει περάσαμε ένα υπέροχο πρωινό. Ακόμα & η Άννα http://www.giasminblogspotcom.blogspot.gr/ απ' το Νευροκόπι που δεν μπορούσε να έρθει μας έκανε παρέα μέσω Skype. Σίγουρα θα επαναληφθούν αυτές οι υπέροχες συναντήσεις. Εδώ http://memorieswitholdthings.blogspot.gr/2013/03/blog-post_7.htm & εδώ http://fanypap.blogspot.gr/2013/03/blog-post.htm l μπορείτε να δείτε σχετικές περιγραφές.

A year ago Sunday, March 4, 2012 at a cafe in Thessaloniki went timidly to meet you for a new company. Was the link Women Blogger. I met new friends and through my blog and blogs of their own acquaintance with them, attended their events, exchange ideas, broaden my knowledge and generally tied to them.
  The previous Thursday, 7 March we had a constructive meeting new home of glimmer. At this cozy nook met again, we exchanged ingenious ideas, solved questions, we had to blow up the pies and various other delicacies that had brought us each and generally we had a lovely breakfast. Even & Anna http://www.giasminblogspotcom.blogspot.gr/from Nevrokopi who could not come made ​​us friends via Skype. Definitely will repeat those marvelous encounters.