Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΗ (BOTTLE WITH SANTA CLAUS)


Απόψε τελευταία βραδιά του 1914 ο Άγιος Βασίλης θα έρθει με αυτό το στολισμένο μπουκάλι!

Σ' αυτό το μπουκάλι που είχε πάνω του χαραγμένα ανάγλυφα τμήματα έγινε decoupage με εικόνες από χαρτί decoupage, Οι εικόνες τονίστηκαν  με snow pen στα λευκά τμήματά τους & όλο το υπόλοιπο μπουκάλι με χαλκόχρυσες κουκkίδες από conture(relief).
Tonight last night of the 1914 Santa Claus will come with this bottle adorned!
In this bottle was engraved on the raised portions became decoupage with pictures from decoupage paper, images were highlighted with snow pen in white parts & all the rest bottle spots from conture (relief).


Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

ΠΙΑΤΟ ΜΕ ΑΓΓΕΛΑΚΙΑ & ΧΡΥΣΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (PLATE WITHANGELS & GOLD MARGINS)

Ένα διάφανο πιάτο επεξεργάστηκε από την ανάποδη με τον εξής τρόπο:
Τυπώθηκε μια εικόνα με αγγελάκια η οποία επικολλήθηκε στο πιάτο με κόλα decoupage στο κέντρο του πιάτου. Αφού η εικόνα στολίστηκε στο περιθώριο της με κουκκίδες από χρυσό μαρκαδόρο Giotto για όλα τα υλικά καλύφτηκε όλο το υπόλοιπο πιάτο με χρυσό υγρό χρώμα, το οποίο πασπαλίστηκε αμέσως με ψήγματα χρυσού. Ένα spray χρυσό στο πίσω μέρος τελειοποίησε την εργασία. Επειδή το πιάτο ήταν πλαστικό ένα κρέμασμα στο πίσω μέρος κολλημένο με θερμοκόλα είναι κατάλληλο για να μπορέσει να κρεμαστεί το πιάτο λόγω του ελαχίστου βάρος του.
A transparent plate treated in reverse as follows:
A transparent plate worked in reverse as follows:
Printed a picture with angels which adhered to the plate with decoupage glue to the center of the dish. After the picture was decorated on the sidelines with dots of gold marker Giotto for all materials was covered throughout the rest plate with gold liquid color, which immediately sprinkled with chips of gold. A spray gold on the back perfected work. Since the plate was plastic a gapping in the back glued with kola is suitable to be able to hung plate because of the minimum weight.
A transparent plate treated in reverse as follows:

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

ΑΛΛΑΓΗ ΟΨΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ (CHANGING SIDED OF PLASTIC CARRYING CASE)

Ένα πλαστικό βαλιτσάκι στο οποίο τοποθετούσα τα ρολλά για το χτένισμα των μαλλιών θέλησα ν΄ αλλάξω την όψη του επικολλώντας μια εικόνα σχετική με το χτένισμα. 


 • Πρώτα βρήκα δυο εικόνες τύπου Sarah key σχετικές με τον καλλωπισμό. 
 • Ύστερα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα δημιούργησα ένα κολλάζ εικόνων τοποθετώντας τις σε ανάλογο πλαίσιο.
 • Τοποθετώντας την εικόνα σε έγγραφο του Word έδωσα το κατάλληλο μήκος & πλάτος ίσο με την file:///C:/Users/MEGABIT%20USER/Desktop/1-A-NEW%20KIMIS%20ALMA50%20%20by%20alma50%20-%20imikimi.com.htmεσοχή του καπακιού του  κουτιού.
 • Τύπωσα την εικόνα σε αυτοκόλλητο χαρτί.
 • Τοποθέτησα την εικόνα στο καπάκι χωρίς ρωγμές.(Μπορεί να τυπωθεί & σε απλό χαρτί & να επικολληθεί με κόλα).
 • Ένα spray διάφανο σταθεροποιεί την εικόνα.
 • Τέλος μια σειρά κουκκίδες από pearl pen στα όρια πλαισιώνει την εικόνα.

A plastic case in which you place the rolls for styling hair wanted n change the face of pasting a picture related to the hairstyle.

 • First I found two pictures type Sarah key associated with toilet uses.
 • After using the program file:///C:/Users/MEGABIT%20USER/Desktop/1-A-NEW%20KIMIS%20ALMA50%20%20by%20alma50%20-%20imikimi.com.htmI created a collage of images by placing them in a similar context.
 • By placing the picture in a Word document I gave the appropriate length and width equal to the recess of the box lid.
 • I printed the image on sticker paper.
 • I placed it in the cover without cracks. (Can be printed & plain paper and pasted with glue).
 • A spray transparent stabilizes the image.

Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

DECOUPAGE ΣΕ ΠΙΑΤΟ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ (DECOUPAGE ΣΕ ΠΙΑΤΟ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ)

Τύπωσα μια εικόνα που μου άρεσε & την επικόλλησα με κόλα decoupage στο κέντρο της ανάποδης ενός διάφανου πιάτου. Επειδή η εικόνα ήταν τετράγωνη έκοψα τις γωνίες. Τα περιθώρια της εικόνας τα τόνισα με κουκκίδες από χρυσό conture(relief).  Το υπόλοιπο του πιάτου το κάλυψα με υγρό χρυσό χρώμα τοποθετημένο με σφουγγάρι. Δυο στρώματα λούστρου στο πίσω μέρος του πιάτου σταθεροποίησαν την εργασία.
I printed a picture that I liked & paste with decoupage glue to the center of the face-down a transparent plate. Because the image was rectangular I cut rectangular the corners. The margins of the image accentuated with gold dots conture (relief). The rest of the dish cover it with liquid gold mounted with sponge. Two layers of lacquer on the back of the dish stabilized work.

Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΠΙΑΤΟΥ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ ΜΕ ΚΡΑΚΕΛΕ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (DECORATION DISHES FROM UPSIDE WITH CRACKELED OF TWO COMPONENTS)

 • Στην ανάποδη πλευρά ενός διάφανου πιάτου εφαρμόστηκε δύο συστατικών στην εξωτερική πλευρά του πιάτου.
 • Ακολούθησε χρυσή πατίνα για να φανούν οι ρωγμές του κρακελέ.
 • Κατόπιν έγινε ανάποδο decoupage στο κέντρο του πιάτου, με εικόνα που τύπωσα σε απλό χαρτί στο ακριβές μέγεθoς του κέντρου του πιάτου
 • Τριγύρω από την εικόνα τοποθετήθηκαν μια σειρά κουκκίδες από χρυσό conture(relief).
 • Στο εξωτερικό χείλος του πιάτου τοποθετήθηκε με σφουγγάρι  finition paillette της pebeo. Είναι ένα γαλακτώδες ρευστό ( που διαφανοποιείται όταν στεγνώσει) με ψήγματα χρυσού.
 • προτού στεγνώσει πασπάλισα επιπλέον ψήγματα χρυσού. (Είναι προαιρετικό).
 • Ακρυλικό λευκό περλέ χρώμα σε όλη την πίσω επιφάνεια του πιάτου καλύπτει τη διαφάνεια.
 • Τέλος για αντοχή & προστασία ένα ελαφρό στρώμα spray λευκό στο πίσω μέρος.
    Σημ. Το πιάτο ήταν πλαστικό!!!!!!!!!!!!!

 • In the reverse side of a transparent plate applied two components on the outer side of the dish.
 • Follow golden patina to show the cracks cracked.
 • Was then inverted decoupage in the center of the plate, with picture I printed on plain paper in the exact size of the dish center
 • Around the image placed a series of dots of gold conture (relief).
 • At the outer rim of the dish was placed on a sponge finition paillette of pebeo. It is a milky fluid (which
  becomes transparent

   when dry) with gold nuggets.
 • dry before sprinkling extra gold nuggets. (Is optional).
 • Acrylic pearly white color throughout the back surface of the plate covering transparency.
 • Finally for durability & protection spray a light coating of white on the back.
     Note. The dish was plastic !!!!!!!!!!!!!

Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΗΡΟΠΗΓΙΟ (THE BOTTLE THAT DONE CANDLESTICK)

Ένα απλό μπουκάλι μετατράπηκε σε κηροπήγιο επικολλώντας πάνω σ΄αυτό εικόνα  από χαρτοπετσέτα που κατόπιν τελειοποιήθηκε με γραμμές & κουκκίδες από conture(relief) & pearl pen.
A simple bottle converted into candlestick by pasting, on this picture from paper towel after perfected with lines and dots conture (relief) & pearl pen.

Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (WISHES FOR CHRISTMAS)
Σήμερα η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, η γέννηση του Χριστού μας μαζί με τις ευχές μου σας δείχνω μερικές εικόνες από παλιότερα χρόνια, τότε που η διακόσμηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου δεν γινόταν σύμφωνα με τις επιταγές του ντιζάιν, αλλά κάθε στολίδι που κρεμιόταν είχε την δική του προσωπική ιστορία & το δέντρο κάθε χρόνο εμπλουτιζότανε με όλο & καινούργια στολίδια  που το καθένα είχε τη δική του ιστορία & προέλευση.


Today the great feast of Christianity, the birth of our Christ together with my wishes I show you some pictures from earlier years, when the decoration of the Christmas tree was not in accordance with the requirements of design, but each ornament hanging had its own personal history and the tree every year with all adorned with new ornaments each had its own history and origins.

Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ( BOTTLE WITH CHRISTMAS PICTURE)

Ένα απλό μπουκάλι στολίστηκε με μια χριστουγεννιάτικη εικόνα από χαρτοπετσέτα που επικολλήθηκε με κόλα decoupage. Το υπόλοιπο του μπουκαλιού καλύφτηκε με μωβ χρώμα διάφανο για γυαλιά & κατόπιν χτυπητά με τη σπάτουλα με μωβ gel paste. Η εικόνα τελειοποιήθηκε με conture(reliεf). Το μπουκάλι γεμάτο τσίπουρο μπορεί να προσφερθεί ως χριστουγεννιάτικο δώρο.
A simple bottle decorated with a Christmas image of napkin pasted with decoupage glue. The rest of the bottle was covered with purple color for transparent glasses and then scrambled with the spatula with purple gel paste. The image perfected with conture (reliεf). The bottle full of tsipouro (drink) can be offered as a Christmas gift.

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

ΚΟΥΤΙ ΔΩΡΟΥ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΑΣΤΡΟΥ (GIFT BOX IN SHAPE STAR)

 Εδώ: http://manualidades.facilisimo.com/blogs/general/tutorial-caja-de-cartulina-con-forma-de-estrella_1280354.html βρήκα το πρότυπο, το τύπωσα & έφτιαξα αυτά τα κουτιά δώρου σε σχήμα άστρου ακολουθώντας τις οδηγίες κατασκευής. Άλλα σε χρωματιστό χαρτόνι, άλλα διακοσμημένα με σφραγίδες & χρώματα, άλλα σε χαρτόνι που προηγουμένως τυπώθηκε με χριστουγεννιάτικα σχέδια.

Here: http://manualidades.facilisimo.com/blogs/general/tutorial-caja-de-cartulina-con-forma-de-estrella_1280354.html I found the pattern, print it & I made these gift boxes in a star shape by following the assembly instructions. Others on colored cardboard, others decorated with stamps and colors, others in cardboard before printed with Christmas designs.
 

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

VINTAGE ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΓΙΑ ΔΏΡΑ (VINTAGE CHRISTMAS TAGS FOR GIFTS)

Εδώ: http://atelierdetantelucie.blogs.marieclaireidees.com/archive/2014/12/12/carres-de-l-avent-j13-140428.html & 
http://wingsofwhimsy.wordpress.com/2013/12/18/diy-last-minute-gift-wrapping-ideas/ μπορείτε να βρείτε & να τυπώσετε vintage ετικέτες για τα δώρα των Χριστουγέννων.Εδώ: http://wingsofwhimsy.wordpress.com/2013/12/01/retro-candy-cane-seamless-tile-and-printable-papers/ υπάρχει πρότυπο για να τυπώσετε χαρτί για τα δώρα σας.
Here: http://atelierdetantelucie.blogs.marieclaireidees.com/archive/2014/12/12/carres-de-l-avent-j13-140428.html & 
http://wingsofwhimsy.wordpress.com/2013/12/18/diy-last-minute-gift-wrapping-ideas/ you can find and print vintage tags for Christmas gifts.Herehttp://wingsofwhimsy.wordpress.com/2013/12/01/retro-candy-cane-seamless-tile-and-printable-papers/ is a patte


rn available for printing paper for your gifts.

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΕΙΚΌΝΑ ΔΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (BOTTLE WITH A PICTURE OF TREE FOR CHRISTMAS)

Οι δύο όψεις ενός τετράπλευρου μπουκαλιού όπως διαμορφώθηκαν για να γίνει δώρο Χριστουγέννων.
Πρώτα αντί για primer με τη χρήση σφουγγαριού καλύφτηκε με κόλλα γεμάτη χρυσά ρινίσματα για ν' αποκτήσει λάμψη.
Μετά έγινε decoupage με εικόνες από χαρτοπετσέτα. 
Oι εικόνες τονίστηκαν με μαρκαδόρους giotto για διάφορα υλικά &conture(relief),ενώ τα σκουφιά των ζώων στο πίσω μέρος καλύφτηκαν με snow pen της Pentart για να δοθεί εντύπωση γούνας. 
Both sides of a quadrilateral shaped bottle like to make Christmas gift.
First instead of primer using sponge was covered with glue full gold filings aiming to gain luster.
After was made with decoupage images of napkin.

The images were highlighted with markers giotto various materials & conture (relief), while animal caps the back were covered with snow pen of Pentart to give impression fur.

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

ΚΗΡΟΠΗΓΙΟ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ (CANDLE FROM ADVERTISING GLASS)

Αυτό το χαριτωμένο κηροπήγιο για ρεσώ έγινε από ένα διαφημιστικό γυάλινο χαμηλό ποτήρι.
 •  Πρώτα κάλυψα με λεπτή χαρτοταινία το πάνω μέρος. 
 • Μετά κάλυψα το υπόλοιπο τμήμα του ποτηριού με πορτοκαλί frost που του δίνει μια όψη οπαλίνας χωρίς να χάνει τη διαφάνεια του. 
 • Αφαίρεσα τη χαρτοταινία. 
 • Μετά κάλυψα τα γράμματα & τις διαφημιστικές εικόνες με ακανόνιστες γραμμές με μαρκαδόρους Giotto για όλα τα υλικά & πάνω σ' αυτές & στο φόντο σχεδίασα αστέρια με χρυσό conture(relief).
Ένα ρεσώ μέσα σ'αυτό & είναι έτοιμο να στολίσει μια γωνιά του σπιτιού για τα Χριστούγεννα.
This charming candlestick for tealights made from a promotional small glass.

 •  First I covered with thin paper tape the top. 
 • After I covered the rest of the glass with orange frost that gives a view opaline without losing the transparency. 
 • I removed the masking tape. 
 • After I covered letters & advertising images with irregular lines with markers Giotto for all materials & on them & I designed the background stars with gold conture (relief).

A tea in it and is ready to decorate a corner of the house for Christmas.

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ (CHRISTMAS BOTTLE)

Ένα μεγάλο μπουκάλι στο οποίο είχε γίνει ένα αποτυχημένο κρακελέ πήρε χριστουγεννιάτικη όψη με τις παρακάτω επεξεργασίες:

 • Πάνω σ' αυτό έγινε decoupage με εικόνες από δύο διαφορετικές χαρτοπετσέτες. 
 • Ύστερα τονίστηκαν οι εικόνες με τη χρήση μαρκαδόρων giotto για διάφορα υλικά. 
 • Κατόπιν τονίστηκαν μερικά σημεία με  conture(relief)  για να φανούν ανάγλυφα. 
 • Τέλος ένα στρώμα λούστρου νεφτιού προστατεύει την εργασία. 

Αν έχετε δική σας παραγωγή μπορείτε να το γεμίσετε με τσίπουρο, κρασί ή λάδι & να το προσφέρετε ως χριστουγεννιάτικο δώρο.
A large bottle which had become a failed crackeled got Christmas view with the following treatments:
 • On it was decoupage with images from two different napkins.
 • After noting the images using markers giotto for various materials. 
 • Following highlighted some points conture (relief) to show relief.
 • Finally a layer of lacquer thinner protects work.

If you have your own output you can fill it with raki, wine or oil and to offer it as a Christmas gift.

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΗ (METALLIC TRAY WITH FIGURE SANTA CLAUS) )

Σε ένα απλό μεταλλικό δίσκο έγινε decoupage με εικόνα Αγιοβασίλη & μερικών χιονονιφάδων από χαρτοπετσέτα.  Η χαρτοπετσέτα είναι διάφανη & κάτω απ΄αυτήν φαίνεται η μεταλλική επιφάνεια του δίσκου. Στο υπόλοιπο τμήμα του δίσκου τοποθετήθηκε χτυπητά με σπάτουλα ανοιχτόχρωμου γαλάζιου cristal gel. Τέλος ένα στρώμα γυαλιστερού λούστρου νεφτιού δίνει προστασία & ενιαία λάμψη στο δίσκο.
In a simple metal plate was decoupage image Santa Claus & some snowflakes from paper towel. The paper napkin is transparent and below this shows the metal surface of the tray. The rest of the disc placed scrambled with spatula pale blue cristal gel. Finally a layer of glossy lacquer thinner gives protection & single flash in the tray.

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΝΙΦΑΔΑ (THREE DIMENTIONAL SNOWFLAKE)

Δείτε αυτό το video: https://www.youtube.com/watch?v=iO9okI5Dgus & φτιάξτε αυτή την τρισδιάστατη νιφάδα . Μπορείτε τέτοιες νιφάδες σε διάφορα μεγέθη & κρεμάστε τις από τα φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά.
See this video: https://www.youtube.com/watch?v=iO9okI5Dgus & Make this three-dimensional snowflake. You such flakes in various sizes & hang the lights for Christmas decorations.

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΓΚΥ ( BOTTLE DECORATED WITH IMAGE OF GHEE)

Ένα μπουκάλι από ουίσκι πήρε χριστουγεννιάτικη όψη.
Πρώτα αντί για primer με τη χρήση σφουγγαριού καλύφτηκε με κόλλα γεμάτη χρυσά ρινίσματα για ν' αποκτήσει λάμψη.
Μετά έγινε decoupage με εικόνες από χαρτοπετσέτα. 
Oι εικόνες τονίστηκαν με conture(relief).
A bottle of whiskey got Christmas look.
First instead of primer using sponge was covered with glue full gold filings aiming to gain luster.
After done with decoupage images from napkin.
The figures emphasized with conture (relief).

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΜΕ PRISMA FANTASY & MAGIC DIMENTIONAL MAGIC ( WITH PRISMA FANTASY & DIMENTIONAL MAGIC)

Αυτό το μενταγιόν  έγινε πάνω σε καστόνι που πρώτα καλύφθηκαν με το υλικό prisma fantasy σε μπλε- ρουά χρώμα όπως περιγράφεται εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=1Mjq6EtULjs. Το αποτέλεσμα θυμίζει μαρμαρογραφία ή την τεχνική embru. Μετά το στέγνωμα πρώτα πασπαλίστηκε με πολύ μικρές μπιλίτσες σε ασημί & μπλε-ρουά χρώμα. Κατόπιν καλύφθηκε το καστόνι  με το dimentional magic. Είναι μια υδατοδιαλυτή ρητίνη που όταν τοποθετείται είναι γαλακτερή αλλά όταν στεγνώσει γίνεται διαφανής. Τα προτερήματα & οι εφαρμογές της εξηγούνται εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=dJ_khPpcFJk. Οι χρωματιστές μπιλίτσες αναλύουν χρώμα μέσα στη ρητίνη & δίνει πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
This medallion was made on the socket who first covered with the material prisma fantasy in blue royal color as described here: https://www.youtube.com/watch?v=1Mjq6EtULjsThe result reminds marmarografia or technical embru. After drying first sprinkled with small small balls in silver and blue-royal color. Then covered the socket with dimentional magic. It is a water-soluble resin when placed is milky, but becomes transparent when dry. The advantages and applications are explained here:https://www.youtube.com/watch?v=dJ_khPpcFJkThe colored small balls analyze color into the resin and gives very nice results.

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΙΑ ΡΟΚΟΚΟ (RINGS WITH ADORNED WITH NEEDLE ROCOCO)

Δύο ογκώδη δακτυλίδια από ύφασμα έγιναν με τον τρόπο που έφτιαξα κι αυτά εδώ: http://lila365idees.blogspot.gr/2014/12/rings-from-cloth.html & τα κέντησα με βελονιά ροκοκό χρησιμοποιώντας γυαλιστερές κλωστές κοτόν-περλέ. Αν χρησιμοποιήσετε ύφασμα με πλέξη ζέρσεϊ κόψτε τους κύκλους από ύφασμα πιο μικρούς γιατί το ύφασμα έχει μεγάλη ελαστικότητα. Με τις διαδοχικές εικόνες μπορείτε να δείτε πως να κεντήσετε τη βελονιά ροκοκό.
Two rings voluminous of cloth made in the manner and I made these here: http://lila365idees.blogspot.gr/2014/12/rings-from-cloth.html And the embroidered stitch Rococo using glossy Coton-pearl threads. If you use cloth knit jersey cut circles of cloth smallest because the fabric has great elasticity. With its successive images you can see how to embroider stitch Rococo.

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2015 ΓΙΑ ΔΩΡΑ (PERSONAL CALENDARS 2015 AS GIFT)

Σε λίγες μέρες έρχεται ο νέος χρόνος & είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσετε προσωπικά ημερολόγια για τους δικούς σας ανθρώπους.. Μπορείτε ν' αγοράσετε έτοιμα ημερολόγια που κάθε σελίδα τους αντιστοιχεί σε μια εβδομάδα . Χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα: http://www.photofacefun.com/?section_id=new φτιάξετε τέσσερα διαφορετικά ημερολόγια για το 2015 όπου μπορείτε να ενσωματώσετε φωτογραφίες των αγαπημένων σας προσώπων. Τυπώστε την αντίστοιχη φωτογραφία στο μέγεθος του εξωφύλλου του έτοιμου ημερολογίου & κολλείστε την πάνω σ' αυτό. δώρο είναι έτοιμο. Το προσωπικό σας δώρο είναι έτοιμο!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In a few days it comes the new year and is an opportunity to create custom calendars for your family .. You can buy ready-made calendars of each page corresponds to a week. Using this program: http://www.photofacefun.com/?section_id=new make four different calendars for 2015 where you can integrate images of your loved ones. Print the corresponding picture in the size of the cover of the finished calendar & the glue on it. Your personal gift is ready !!!!!!!!!!!!!!!!!!


Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ( RINGS FROM CLOTH)

Στον εξαιρετικό χώρο της καφετέριας "Κουμπί" στη Θεσσαλονίκη που μπορείτε να πληροφορηθείτε από εδώ: https://www.facebook.com/pages/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF-coffee-crafts/338814699633019?fref=ts διδάχτηκα να φτιάξω δαχτυλίδια από ύφασμα με την τεχνική κατασκευής πελότας για καρφίτσες που κατόπιν στερέωσα με κόλλα θερμής κόλλησης (με πιστολάκι) σε έτοιμη βάση δαχτυλιδιού. Το κέντρο του δαχτυλιδιού μπορεί να διακοσμηθεί με διάφορους τρόπους, είτε με ακτινωτές ραφές είτε με μικρά λουλούδια ροκοκό στο κέντρο είτε με στερέωση στο κέντρο μικρού κουμπιού, χάντρας ή μικρής δαντέλας.
In the excellent room of the cafeteria "Button" in Thessaloniki that you can informed about here:  https://www.facebook.com/pages/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF-coffee-crafts/338814699633019?fref=tsI learned I make rings of fabric with the construction technique for pelota pins then mounting with hot solder paste (with dryer) ready to ring base. The center of the ring can be decorated in various ways, either by radial seams or small rococo flowers in the center, whether by attachment to the small button center bead or small lace.

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΣΙΜΟ ΔΙΠΛΟΥ ΚΟΜΠΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ( TYING DOUBLE KNOT OF CLOTH)

Σ' αυτό το video: https://www.youtube.com/watch?v=v7d0Rh2L_WQ&feature=youtu.be είδα πως να δέσω ένα διπλό κόμπο. Με τρεις περιστροφές γύρω από δείκτη & αντίχειρα μπορείτε να κάνετε τριπλό φιόγκο.
In this video: https://www.youtube.com/watch?v=v7d0Rh2L_WQ&feature=youtu.be I saw how to tie a double knot. With three rotations around thumb & pointer you can make triple bow.

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ "ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ" (VISIT TO THE "MILL OF THE ELFS")

Σήμερα το πρωί επισκέφτηκα το"μύλο των Ξωτικών" στην πόλη μας στα Τρίκαλα το πανελληνίου φήμης θεματικό χριστουγεννιάτικο πάρκο που κάθε χρόνο γίνεται όλο & πιο εντυπωσιακό!!!!!!!!!!!
Μαζί με το προσωπικό & τα άτομα που συμμετέχουν στο κέντρο ημέρας "Ρόπτρο"  που είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, απασχόλησης και θεραπευτικής φροντίδας, & όπου για τρίτη χρονιά κάθε Πέμπτη εθελοντικά βοηθώ να δημιουργούμε μαζί διάφορες εύκολες χειροτεχνίες.  Περιοδεύσαμε σε όλο το πάρκο & συμμετείχαμε στα δρώμενα. Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία,  βοήθησαν & οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Εδώ: http://www.milosxotikon.gr/videos-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85/ μπορείτε να δείτε περισσότερα.
This morning I visited the "mill of the Elves" in our city in Trikala in Panhellenic fame Christmas theme park every year becoming more and more impressive !!!!!!!!!!!
Together with the staff and persons taking part in the day center "Knocker" which is a unit of psychosocial support, employment and medical care. & Where for the third year every Thursday voluntarily helping to create with various easy crafts. We toured around the park and participated in the events. It was a very pleasant experience, helped and exceptional climatic conditions. here: http://www.milosxotikon.gr/videos-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85/ you can see more.