Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΕΡΑΣΙ ΜΕ ΣΤΕΒΙΑ Η ΜΕ ΖΆΧΑΡΗ ΣΤΟΝ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (SWEET CHERRY WITH SUGAR OR STEVIA IN THE BREADER)

Παρακινούμενη από τη δημοσίευση αυτή: https://sofeto.gr/?p=249 έφτιαξα γλυκό κεράσι με στέβια στον αρτοπαρασκευαστή, διαλέγωντας το πρόγραμμα μαρμελάδα & βάζοντας όλα τα υλικά μαζί από την αρχή (αυξάνωντας λίγο τη δόση του άγαρ-αγαρ) για να πήξει καλύτερα, (διότι δεν υπάρχει ζάχαρη να βοηθήσει στο πήξιμο του σιροπιού). Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να φτιάξετε στον αρτοπαρασκευαστή γλυκό κουταλιού με ζάχαρη, αντακαθιστώντας τη στέβια με ζάχαρη σε αναλογία, μια κούπα ζάχαρη ανά μισό κιλό κεράσια καθαρισμένα απο το κουκούτσι. (Το άγαρ-άγαρ δεν χρειάζεται ,η ζάχαρη το πήζει). Το βράσιμο στον αρτοπαρασκευαστή είναι ήπιο & δεν λοιώνει τα κεράσια. Έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από το βράσιμο στη κατσαρόλα.
Motivated by this publication:https://sofeto.gr/?p=249 I made sweet cherry with stevia in the bread maker  choosing the jam or marmelade or confiture & putting all the ingredients together from scratch (slightly increasing the dose of agar-agar) to thicken better, (because there is no sugar to help in thickening of the syrup). In the same way you can make in the breadmaker sweet with sugar,rebuilding the stevia with sugar in proportion, a cup of sugar per half a kilo of cherries cleaned from the pit. (Agar-agar does not need, sugar is coagulating). Baking in the bakery is mild and does not sow the cherries. We have better results than boiling in the pot.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου