Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

ΓΛΥΚΟ ΒΥΣΣΙΝΟ ΣΤΟΝ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (SWEET SOUR CHERRY IN THE BREAD MAKER)

Βάζοντας στον αρτοπαρασκευαστή μια ποσότητα βύσσινων από τα οποία έχει αφαιρεθεί το κουκούτσι, & ίση ποσότητα σε όγκο ζάχαρης. Επιλέγουμε το πρόγραμμα μαρμελάδα & στο μέσον του προγράμματος
προσθέτουμε μια κουταλιά χυμό λεμονιού. Μόλις το πρόγραμμα τελειώσει,  βάζουμε τα βύσσινα σε βάζο & γεμίζουμε με σιρόπι. Επειδή η ποσότητα ζάχαρης είναι αρκετή το υπόλοιπο σιρόπι χρησιμοποιείται ως βυσσινάδα.

By placing in the bakery a quantity of cherries from which the stalk has been removed, equal to a volume of sugar. We select the jam program & in the middle of the program add a spoonful of lemon juice. Once the program is over, put the cherries in a jar & fill with syrup. Because the amount of sugar is enough the remaining syrup used as sour cherry juice..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου