Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΑΠΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΝΕΚΕ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ CRIASTAL GEL (MEDALLION OF COVER TIN WITH COVER BY CRYSTAL GEL)

Αυτό τα μενταγιόν έγινε από τενεκέ γάλακτος εβαπορέ όπου η τρύπα για την ανάρτηση είναι ήδη έτοιμη. Κατόπιν έγινε επικάλυψη με prisma 
fantasy της Pebeo με δύο χρώματα μόνο. Μετά έγινε επικάλυψη με  διάφανο cristal gel τοποθετημένο με σφουγγάρι. Τέλος στο σημείο ανάρτησης προσαρμόστηκαν  μεταλλικό στοιχείο & χάντρες αντιστοίχων χρωμάτων. Τα μενταγιόν αναρτάται σε λεπτή αλυσίδα.
This was done the pendant from tin of evaporated milk where the hole for hanging is already ready. Then it was coated with prisma

Pebeo fantasy of  two colors only. After he became coated with a transparent cristal gel loaded with sponge. Finally the suspension point adjusted mineral & beads respective colors. The pendant is hung on a thin chain.

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ (IMITATION METAL & ENGRAVING IN BOTTLE)

Αυτό το μπουκάλι μεταμορφώθηκε με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ: https://lila365idees.blogspot.gr/2017/02/blog-post_18.html
& στο τέλος στο τμήμα που απομένει γυάλινο μπορείτε να κάνετε μόνιμη χάραξη με etching cream χρησιμοποιώντας το ίδιο stencil που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταμόρφωση του μπουκαλιού.
This bottle was transformed in the manner described herein: https://lila365idees.blogspot.gr/2017/02/blog-post_18.html
And at the end of the section remaining glass can make permanent engraving etching cream using the same stencil used for the transformation of the bottle.

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

ΑΣΠΡΟΚΟΚΚΙΝΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ KUMIHIMO (BRACELET KUMIHIMO ROYGE & WHITE)

Επειδή ο Μάρτης πλησιάζει το πρώτο μαρτιάτικο βραχιόλι πλεγμένο με την τεχνική kumihimo, με την τεχνική που εξηγείτια εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=GoKfLjLUdfMθέτοντας στην αρή εναλλάξ τα χρωματιστά  κορδόνια. Αφού πλέχτηκε το μισό άλλαξα τη φορά των διασταυρώσεων για να αλλάξει η κατεύθυνση των κορδονιών.
Because March is approaching the first bracelet b for March braided technical kumihimo, with the technique explained here: https://www.youtube.com/watch?v=GoKfLjLUdfMputting on Mars alternately colored laces. Since was knitted half changed the direction of crossing to change the direction of the cords.

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕ ΤΟ ΒΕΛΟΝΑΚΙ (CASE FOR MOBILE IN CROCHET)

Μια θήκη κινητού πλεγμένη με το βελονάκι, πλέκοντας το κυρίως τμήμα με την πλέξη κουκουτσάκι με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=cQIo2tCBSXw
Αν πλέξετε σε πιο επίμηκες τμήμα μπορεί να γίνει θήκη γυαλιών κατάλληλη για δώρο!
A movable tray knitted by crochet knitting the main section on the weave puff stitch in the manner described herein: https://www.youtube.com/watch?v=cQIo2tCBSXw
If you knit more elongated part may be sunglasses holder suitable for gift!

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΑΖΩΝ & ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(RECYCLING JARS & BOTTLES WITH COLOR BLACKBOARD FOR PLACEMENT FOOD)

 Βάζα & μπουκάλια άλλαξαν όψη ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του video: https://www.youtube.com/watch?v=XN0cwF9mFHU με μόνη διαφορά ότι απομόνωσα ένα τμήμα με ένα χάρτινο κύκλο. Επίσης ένα τμήμα των βάζων απόμονώθκηκε με χαρτοταινία για να είναι ορατό το περιεχόμενο. Στο σημείο αυτό είναι ορατό μόνο το κάτω χρώμα. Επειδή σαν πρώτο χρώμα χρησιμοποίησα χρώμα για μαυροπίνακες, ο καθένας εκεί μπορεί να γράψει & να σβήσει ότι θέλει. Ακολούθησε decoupage με εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα. Επίσης στο τμήμα αυτό δεν περάστηκε λούστρο. Μετά την αφαίρεση της χαρτοταινίας τα περιθώρια τονίστηκαν με κουκίδες από pearl pen.
Jars & bottles have been transformed by following the instructions in this video:
https://www.youtube.com/watch?v=XN0cwF9mFHU except that isolated a section with a paper circle. Also a part of the jars was isolated by masking tape to the be viewed content. At this point it is visible only the lower color. Because as the first color used to paint blackboards, everyone there can write and erase that he wants. Follow decoupage with pictures torn from paper towel.Also in this section is not passed glaze.
After removing the paper tape margins highlighted with dots pearl pen.

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΑΠΟ ΤΕΝΕΚΕ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ (MEDALLION FROM MILK EVARORATED)

Αυτά τα μενταγιόν έγιναν από τενεκέ γάλακτος εβαπορέ όπου η τρύπα για την ανάρτηση είναι ήδη έτοιμη. Κατόπιν έγινε επικάλυψη με prisma 
fantasy της Pebeo με ένα ή δύο χρώματα μόνο. Μετά έγινε επικάλυψη με υγρό γυαλι ή Dimentional magic. Τέλος στο σημείο ανάρτησης προσαρμόστηκαν  μεταλλικά στοιχεία. Τα μενταγιόν αναρτώνται είτε σε λεπτή αλυσίδα ή σε συνδυασμό πλεκτών κορδονιών.
These pendants made from tin evaporated milk where the hole for hanging is already ready. After coating was prisma fantasy Pebeo of one or two colors only. After it became coated with liquid glass or Dimentional magic. Finally the suspension point were adapted minerals. The pendant hung or in a thin chain or in combination of knitted cords.

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΠΙΟΥΤΕΡ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ (IMITATION PEWTER IN BOTTLE)

Να η πρώτη μου απόπειρα να μιμηθώ σε επιφάνεια μπουκαλιού με τη χρήση πάστας το μέταλλο pewter που το βλέπουμε στα παραδοσιακά γερμανικά ποτήρια μπύρας.
Αφού απομονώθηκε με χαρτοταινία τμήμα του μπουκαλιού, τοποθετήθηκε κατά σειράν ασημί μεταλλικό ακρυλικό χρώμα, μαύρο ακρυλικό χρώμα, τοποθέτηση πάστας διαμόρφωσης με τη χρήση stencil ξανά μαύρο ακρυλικό χρώμα & επεξεργασία με ασημί δακτυλοπατίνες της Pentart. Τέλος λούστρο για προστασία στο επεξεργασμένο τμήμα & μετά αφαίρεση της χαρτοταινίας. Μετά την αφαίρεση της χαρτοταινίας με μαύρο & σκούρο ασημί conture(relief) έγιναν μικρά σχήματα στο περιθώριο.

Here's my first attempt to imitate on bottle surface using paste the pewter metal that we see in traditional German beer glasses.
Since isolated with paper tape portion of the bottle, placed in order of silver metallic acrylic paint, black acrylic paint, forming a paste placement using stencil again black acrylic paint and treated with silver patina of Pentart. Finally glaze to protect the treated section and then remove the paper tape. After removing the paper tape with black and dark silver conture (relief) made small drawings in the margins.