Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

DECOUPAGE ΜΕ ΑΝΘΗ ΣΕ ΤΗΓΑΝΙ (DECOUPAGE BY FLOWERS IN FRYING PAN)

Ένα παλιό τηγάνι που βρήκα προχτές στον κάδο ανακύκλωσης του άλλαξα την όψη με τον εξής τρόπο για να χρησιμοποιηθεί ως διακοσμητικό τοίχου:
 • Πέρασα ένα στρώμα κρακελέ του ενός συστατικού σε όλη την επιφάνεια. (Το πίσω μέρος του τηγανιού ήταν ήδη βαμμένο σε σκούρα χρώματα).
 • Με το στέγνωμα μέσα από τις ρωγμές εμφανίζονται διαδοχικά τα σκούρα χρώματα.
 • Κατόπιν έκανα decoupage με εικόνα σκισμένη από χαρτοπετσέτα στο κέντρο του πίσω μέρους.
 • Με καφέ πατίνα της Artidee  τονίστηκε το περίγραμμα.
 • Δυο στρώματα γυαλιστερού λούστρου νερού για προστασία.
An old pan that I found the day before yesterday in the recycle bin of the changed the look in the following manner for use a decoration can for walls:
 • I spent a cracked layer of one component over the entire surface. (The back of the pan was already painted in dark colors).
 • By drying through the cracks appear successively its dark colors.
 • Then I made decoupage a image torn from napkin in the center of the back part.
 • With brown patina of Artidee highlighted the outline.
 • Two layers of glossy varnish water protection.

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΓΕΛΟΥ (PENDANT BY IMAGE OF ANGEL)

Ένα ακόμη μενταγιόν κατασκευασμένο από τενεκεδένιο πάτο κονσέρβας με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ: https://lila365idees.blogspot.gr/2016/10/pendant-of-tin-in-yellow-colours.html. Στο κέντρο του επικολλήθηκε εικόνα αγγέλου. Στο τέλος επικαλύφτηκε με υγρό γυαλί.  Στο κάτω μέρος του προσαρμόζεται μια  φούντα & αναρτάται σε κορδόνι  από πολύ λεπτά κορδόνια πλεγμένο με την τεχνική kumihimo με τον τρόπο που  περιγράφεται εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=ouQF1R99vK0
An even pendant made from tin bottom the can in the manne r described herein: https://lila365idees.blogspot.gr/2016/10/pendant-of-tin-in-yellow-
colours.html
Located in the center pasted picture of the  angel. At the end it was coated with liquid glass. At the bottom of an adapted tassel & hung on cord finely braided cords with the technique kumihimo in the manner described herein: https://www.youtube.com/watch?v=ouQF1R99vK0

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΤΕΝΕΚΕΔΕΝΙΟ ΚΟΥΤΙ ΤΟΥ ΙΚΕΑ (COVER INSCRIPTION IN TIN OF IKEA)

Θέλοντας να καλύψω τις επιγραφές σε τενεκεδένιο κουτί του ΙΚΕΑ  χωρίς να καλυφθούν τα λευκά διακοσμητικά σχήματα. Πρώτα κάλυψα το διακοσμητικό λευκό σχήμα με χαρτί & ψέκασα το καπάκι με κόκκινο spray. Μετά το στέγνωμα με τη χρήση στένσιλ & λευκό ακρυλικό χρώμα στα σημεία που ήταν οι επιγραφές  αποτυπώθηκαν παρόμοια γραμμικά σχήματα. Τέλος καλύφτηκε το καπάκι με ένα στρώμα λούστρου.
Wanting to cover the inscriptions in tin box of IKEA without cover the white decorative shapes. First I covered the decorative white pattern with paper and sprinkle the top with red spray. After drying using stencil & white acrylic paint to the points were the signs were depicted similar linear shapes. End the lid was covered with a layer of lacquer.

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ANDRIAN RICHTER ΣΕ ΒΑΖΟ (IMAGES OF PAINTER ADRIAN RICHTER IN VASE)

Σε ενα κυλινδρικό γυάλινο βάζο που τοποθετείται σε μια μεταλλική βάση, έγιναν οι εξής εργασίες:

 • Πρώτα στο άνω & κατω μέρος  απομονώθηκαν δύο ζώνες με χαρτοταινία.
 • Μετά καλυφτηκε το υπόλοιπο τμήμα με διαφανές primer. 
 • Ύστερα με το πρόγραμμα Ulead προστέθηκαν κονίζες σε πίνακες του ζωγράφου Adrian Richter.
 • Με το ίδιο πρόγραμμα οι διαμορφωμένες εικόνες πηραν καφετιές αποχρώσεις. 
 • Ακολούθως οι αντίστοιχες τέσσερις εικόνες τυπώθηκαν σε χαρτί σε κατάλληλο μέγεθος.
 • οι εικόνε επικολλήθηκαν στο βάζο με κόλα decoupage.
 • Το περιθώριο των εικόνων τελειοποιήθηκε με κουκίδες από conture(relief).

In a cylindrical glass vase is placed on a metal base, the following operations are made:

 • First the upper and lower part isolated two zones with masking tape.
 • After they met, in the remaining portion with a transparent primer.
 • After with Ulead program added konizes a painter paintings Adrian Richter.
 • With the same program the configured images got brown shades.
 • Subsequently the respective four images printed on paper to appropriate size.
 • The images pasted in the jar with decoupage glue.
 • The margin of images perfected with dots conture (relief).

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

ΤΡΥΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΚΑΣΤΟΝΙΑ (TRICKS FOR THE INSTALLATION OF LIQUID GLASS IN SOCKETS)

Μικρά μυστικά για τη σωστή τοποθέτηση υγρού γυαλιού σε καστόνια:
Εδώ μετα το στέγνωμα του  υλικού prisma fantasy προσαρμόστηκαν οι κρίκοι για το κρέμασμα. .Κατόπιν το κάθε καστόνι τοποθετήθηκε πάνω σε καπάκι από μπουκάλι νερού & όλα μαζί πάνω σε ένα κομμάτι επίπεδου φελιζόλ. (Αυτό γίνεται για τί αν στάξει μια σταγόνα δεν  καταστρέφεται το υπόστρωμα). Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη σωστή ανάμιξη των δύο συστατικών του υγρού γυαλιού σε σωστές αναλογίες. Με την πείρα μου καταστάλαξα στον καλύτερο τρόπο για σωστό μέτρημα των δύο συστατικών είναι να χρησιμοποιήσω ως μέτρο δύο καπάκια από μπουκάλια νερού. (Ακριβώς από την ίδια μάρκα για να έχουν την ίδια χωρητικότητα). Μετά τη χρήση τα πετάμε.
Tips for proper fitting liquid glass in kastonia:
Here after drying the prisma fantasy material adapted for the rings hanging. At each socket placed on cap of the water bottle and all together on a piece of flat styrofoam. (This is what you drip a drop of the substrate not destroyed). There are many ways for proper mixing of the two components of the liquid glass in the correct proportions. With my experience settling on the best way to correct counting of the two components is to use as a measure of both caps from water bottles. (Exactly the same brand to have the same capacity). After using to throw it.

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

ΑΓΓΕΛΑΚΙΑ ΣΕ ΤΡΙΠΛΕΥΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ANGELS IN THRΕE SIDES BOTTLE BY GOLD COLORS)

Σε ένα τρίπλευρο μπουκάλι έγινε μετά από κάλυψη με αδιαφανές primer, decoupage με οβάλ εικόνες αγγέλων ψαλιδισμένες από χαρτοπετσέτα. Το υπόλοιπο του μπουκαλιού μετά το στέγνωμα καλύφτηκε με ανοιχτόχρωμο ακρυλικό χρώμα. Ακολούθησε στο τμήμα εκτός των εικόνων εφαρμογή του εξαιρετικού κρακελέ δύο συστατικών random της Pentart. Μετά με τη χρήση πατίνας χρυσού χρώματος εμφανίστηκαν οι ρωγμές. Τριγύρω από τις εικόνες τονίστηκε το περίγραμμα με conture(relief). Στις τρεις άνω γωνίες με τη χρήση stencil δημιουργήθηκαν ανάγλυφα σχήματα με πάστα. Μετά το στέγνωμα τα ανάγλυφα τμήματα τονίστηκαν με χρυσή δακτυλοπατίνα. Τέλος ένα στρώμα γυαλιστερού λούστρου τελειοποιεί την εργασία.
In a three-sided bottle was after coverage with opaque primer, decoupage Oval angel pictures clipped from napkin. The remainder of the bottle after the drying was covered with a light-acrylic paint. Followed in part outside the image applying the exceptional cracked two components of random Pentart. Around the pictures emphasized the outline with conture (relief). In the three upper corners using stencil formed embossed pattern with paste. After drying the embossed portions highlighted with golden patina. Finally a layer of glossy lacquer perfects work.

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΝΑ XΡΩΜΑ PRISMA FANTASY (MEDALLION OF ONE ONLY COLOURS PRISMA FANTASY)

Για να γίνει αυτό το εντυπωσιακό μενταγιόν από τενεκέ χρησιμοποιήθηκε μόνο το χρώμα blan coquille της Prisma fantsy. Κατόπιν στο εξωτερικό τμήμα έπεσαν μόνο μερικές στάλες από το χρώμα onyx (μαύρο)  αραιωμένο με ελάχιστο νέφτι. Μετά το στέγνωμα το έργο καλύφτηκε με dimentional magic. Στον πίνακα εδώ υπάρχουν όλες οι αποχρώσεις του Prisma Fantasy.
To do this impressive pendant from tin used only blan coquille color Prisma fantsy. Then on the outside they fell only a few drops of the onyx color (black) diluted with turpentine minimum. After drying the project was met with dimentional magic. The table here are all shades of Prisma Fantasy.

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΠΛΕΥΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ (BLACK & WHITE IMAGES OF GIRLS IN THREE-SIDE BOTTLE)

Σε ένα τρίπλευρο μπουκάλι έγινε μετά από κάλυψη με αδιαφανές primer, decoupage με ασπρόμαυρες  εικόνες μικρών κοριτσιών σκισμένες από χαρτοπετσέτα. Στο υπόλοιπο του μπουκαλιού έγινε μετά το στέγνωμα τοποθέτηση cristal gel με τη χρήση σπάτουλας. Ακολούθως έγινε επεξεργασία με σκούρα κόκκινη δακτυλοπατίνα. Τέλος οι εικόνες πλαισιώθηκαν με κουκίδες από χάλκινο conture(relief).

In a three-sided bottle was after coverage with opaque primer, decoupage with black and white images of young girls torn from paper towel. In the rest of the bottle was after drying installation cristal gel using spatula. Then treating with dark red patina. Finally images are framed with dots by bronze conture (relief).

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

ΚΡΕΑΤΟΠΙΤΑ (PIE BY MEAT)

Αυτή την πίτα τη φτιάχνουν συνήθως στη Δυτική Θεσσαλία για βασιλόπιτα. Τότε την φτιάχνουν με κόθορο, δηλ. αφήνουν  το πρώτο φύλλο πιο μεγάλο να εξέχει & γυρίζεται σαν ρολό όπου έμπαινε το νόμισμα. Σαν πίτα είναι εύκολη αν έχετε βρασμένο κοτόπουλο ή χοιρινό.
Για τη γέμιση τσιγαρίζετε ψιλοκομμένο κρεμμύδι & σβήνετε με το ζουμί του κρέατος που έχετε βράσει ή αν δεν έχετε με ζεστό νερό. Ρίχνετε μια χούφτα γλυκό τραχανά & βράζετε για λίγη ώρα.
Προσθέτετε το ψιλοκομμένο βρασμένο χοιρινό ή κοτόπουλο, φέτα τυρί τριμμένο & ένα ή δυο αυγά χτυπημένα.
Για αυτή την πίτα απαιτούνται δώδεκα χειροποίητα φύλλα, που κατά το στρώσιμο καλύπτουμε το καθένα με λάδι. Μπορείτε να βάλετε έξι κάτω & έξι επάνω & τη γέμιση ανάμεσα ή τρία κάτω ,ένα τμήμα της γέμισης, δύο φύλλα, άλλο τμήμα της γέμισης, άλλα δύο φύλλα, πάλι γέμιση & τέλος τρία φύλλα. Ο δεύτερος τρόπος στρωσίματος λέγεται ραντιστός. Στη σημερινή πίτα χάραξα τα κομμάτια της πριν το ψήσιμο. Ψήσιμο περίπου 45 λεπτά σε μέτριο φούρνο. 
This usually make the pie in western Thessaly New Year cake. Then to make a roll of sheetes, that is. Let the first sheet larger bowing and turned like a roll where the coin entered. As a pie is easy if you have boiled chicken or pork.
For the filling fry chopped onion and extinguish with the juice of the meat you cook or if you do not have hot water. Pour a handful of sweet frumenty & cook for a while.
Add the chopped boiled pork or chicken, feta cheese and shredded one or two beaten eggs.
For this pie required twelve handmade cards, during the run-cover each with oil .You can put six down and six up and the filling between three or below, a portion of the filling, two sheets, another part of the filling, other two cards again and end stuffing three cards. The second way is called burn-basting. In today's pie engraved pieces before baking. Baking about 45 minutes in a moderate oven.

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

ΕΙΚΟΝΑ ΣΕ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΠΕΡΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ (PICTURE IN PENDANT SURROUDEND BY DOTS)

Σε αυτό το μενταγιόν που κατασκευάστηκε με τον τρόπο που περιγράφω εδώ: https://lila365idees.blogspot.gr/2016/10/pendant-of-tin-in-yellow-colours.htmlμετά την επικόλληση της εικόνας περιβλήθηκε με κουκίδες από conture(relief) σε ταιριαστά χρώματα. Ακολούθως γίνεται η τελική επικάλυψη.
In this medallion who maed in the way I describe here: https://lila365idees.blogspot.gr/2016/10/pendant-of-tin-in-yellow-colours.htmlAfter pasting the image surrounded by dots conture (relief) in matching colors. Then made the final coating.

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

ΤΡΙΠΛΕΥΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΑΓΓΕΛΑΚΙΑ (THREE SIDE BOTTLE WITH ANGELS)

Σε ένα τρίπλευρο μπουκάλι έγινε μετά από κάλυψη με αδιαφανές primer, decoupage με εικόνες αγγέλων σκισμένες από χαρτοπετσέτα. Στο υπόλοιπο του μπουκαλιού έγινε μετά το στέγνωμα ενσωμάτωση των μοτίβων με ακρυλικά χρώματα. Ακολούθησε στο τμήμα εκτός των εικόνων εφαρμογή του εξαιρετικού κρακελέ δύο συστατικών random της Pentart. Μετά με τη χρήση σκούρας πατίνας εμφανίστηκαν οι ρωγμές. Τέλος ένα στρώμα γυαλιστερού λούστρου τελειοποιεί την εργασία.
In a three-sided bottle was after coverage by opaque primer, decoupage of angels by images of torn paper towel. In the rest of the bottle was after drying incorporation of motifs by acrylic paints. Followed in part outside the image applying the exceptional cracked two components of random Pentart. After using dark patina cracks appeared. Finally a layer of glossy lacquer refines work.

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ (MEDALLION BY LIQUID GLASS)

Αυτό το μενταγιόν έγινε πάνω σε πάτο μικρού τενεκέ κονσέρβας, πάνω στον οποίο τοποθετήθηκαν δυο χρώματα prisma fantasy της Pebeo & κατόπιν υγρό γυαλί που του έδωσε λαμπερή λεία επιφάνεια.
This pendant was done on small tin the can bottom, on which were placed two colors prisma fantasy of Pebeo & upon liquid glass which gave a bright smooth surface.

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

DECOUPAGE ΣΕ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ ΚΟΥΤΙ (DECOUPAGE IN AN OBLONG BOX)

Για να αλλάξει όψη αυτό το κουτί έγιναν οι εξής εργασίες:

 • Πρώτα ψεκάστηκε το καπάκι & το κουτί με λευκό spray.
 • Μετά με τη χρήση stencil έγινε εφαρμογή πάστας στο καπάκι & μετά το στέγνωμα επεξεργασία της πάστας με κόκκινη δακτυλοπατίνα της Pentart. 
 • Κατόπιν το κουτί χωρίστηκε σε ζώνες.
 • Τριγύρω στο καπάκι & στη μέση των πλαγίων πλευρών έγινε decoupage με εικόνες ψαλιδισμένες από χαρτοπετσέτα.
 • Το υπόλοιπο τμήμα του κουτιού καλύφτηκε με ταμπά ακρυλικό χρώμα,
 • Με κουκκίδες από conture(relief) τονίστηκαν τα περιθώρια των εικόνων.
 • Τέλος ένα ψεκάρισμα με λούστρο sray ματ τελειοποιεί την εργασία.

 To change view this box were the following tasks:

 • First sprayed lid and the box with white spray.
 • After using paste stencil been applied to the lid after drying and processing of the paste with red daktylopatina of Pentart.
 • Then the box was divided in bands.
 • Around the lid and in the middle of the lateral sides became decoupage with pictures clipped from napkin.
 • The remaining part of the box was covered with acrylic tan color
 • With dots conture (relief) highlighted the margins of the images.
 • Finally a spray by matte glaze sray perfecting work.Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ (GREEN PENDANT)

Ένα ακόμη μενταγιόν κατασκευασμένο από τενεκεδένιο πάτο κονσέρβας με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ: https://lila365idees.blogspot.gr/2016/10/pendant-of-tin-in-yellow-colours.html . Στο κάτω μέρος του προσαρμόζεται μια μικρή φούντα & αναρτάται σε κορδόνι πλεγμένο με την τεχνική kumihimo με τον τρόπο που  περιγράφεται εδώ:
An even pendant made from tin bottom the can in the manne r described herein: https://www.youtube.com/watch?v=ouQF1R99vK0https://lila365idees.blogspot.gr/2016/10/pendant-of-tin-in-yellow-colours.htmlAt the bottom of a small tassel adjusted and displayed in braided cord technical kumihimo in the manner described herein: https://www.youtube.com/watch?v=ouQF1R99vK0

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

ΑΜΥΓΔΑΛΟΠΙΤΑ ΜΕ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ(ALMOND CAKE BY MANDARINE)

Έφτιαξα αυτή τη συνταγή που τη βρήκα εδώ: https://www.facebook.com/227707117270627/photos/a.227717800602892.52785.227707117270627/1199332956774700/?type=3 με εξαιρετικά γευστικά αποτελέσματα.
Υλικά 
• 1 μανταρίνι μεγάλο ή δύο μικρά
• 250 γρ. αλεύρι (μαλακό ή κόκκινη φαρίνα)
• Ξύσμα από 1 μανταρίνι
• 1 ¼ φλ. Ζάχαρη
• 3 αυγά
• ¾ φλ. Αμύγδαλα σε πούδρα
• 100 γρ. σοκολάτα λευκή σε σταγόνες
• Άχνη ζάχαρη για το πασπάλισμα
Εκτέλεση:
Τρυπάμε το μανταρίνι με ένα καλαμάκι σε αρκετές μεριές και το βράζουμε μέχρι να μαλακώσει πολύ η φλούδα του. Πετάμε το νερό και το αφήνουμε να κρυώσει. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να ασπρίσουν. Κόβουμε στη μέση το μανταρίνι και αφαιρούμε τα κουκούτσια. Το πολτοποιούμε στο μπλέντερ. Προσθέτουμε τον πουρέ μανταρινιού στο μείγμα των αυγών καθώς και το αλεύρι και την πούδρα των αμυγδάλων. Τα χτυπάμε όλα μαζί στο μίξερ για να ανακατευτούν καλά. Ρίχνετε τη σοκολάτα λευκή σε σταγόνες και ανακατεύουμε καλά. Βουτυρώνουμε ένα ταψάκι με διάμετρο 22 εκ. και καλύπτουμε τον πάτο και τα τοιχώματά του με λαδόκολλα. Ρίχνουμε μέσα το γλυκό και το βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180o C. Ψήνουμε για περίπου 40-45 λεπτά. Το αφήνουμε να κρυώσει για 10 λεπτά και ξεκολλάμε τη λαδόκολλα. Όταν κρυώσει εντελώς, πασπαλίζουμε την επιφάνεια με άχνη ζάχαρη.
I cooked this recipe I found it here: https://www.facebook.com/227707117270627/photos/a.227717800602892.52785.227707117270627/1199332956774700/?type=3 with very tasty results.
Materials
• 1 mandarin large or two small
• 250 g. flour (soft or red raw meal)
• Zest of 1 mandarin
• 1 ¼ cups. Sugar
• 3 eggs
• ¾ cup. Almonds in powder
• 100 g. white chocolate drops

• Icing sugar for dusting
Execution:
Slit mandarin with a straw on several sides and boil until tender less the peel. Throw away the water and leave to cool. Beat eggs with sugar until white. Cut in half mandarin and remove the pips. Mash in a blender. Add the mandarin puree the mixture of egg and flour and almond powder. Beat together the mixer to be mixed well. Pour the white chocolate drops and mix well. Butter a baking pan with a diameter of 22 cm. And cover the bottom and the walls with wax paper. Pour into the cake and place in preheated oven at 180o C. Bake for about 40-45 minutes. Allow to cool for 10 minutes and tear away the wax paper. When completely cooled, sprinkle the surface with icing sugar.

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

ΕΥΚΟΛΟ ΚΡΑΚΕΛΕ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ (EASY CRACKELED IN BOTTLES)

Σκούρα μπουκάλια από κρασί άλλαξαν όψη ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του video: https://www.youtube.com/watch?v=XN0cwF9mFHU με μόνη διαφορά ότι απομόνωσα ένα τμήμα με ένα χάρτινο κύκλο. Στο σημείο αυτό είναι ορατό μόνο το κάτω χρώμα. Επειδή σαν πρώτο χρώμα χρησιμοποίησα χρώμα για μαυροπίνακες, ο καθένας εκεί μπορεί να γράψει & να σβήσει ότι θέλει. Επίσης στο τμήμα αυτό δεν περάστηκε λούστρο.
Dark wine bottles have been transformed by following the instructions in this video:
https://www.youtube.com/watch?v=XN0cwF9mFHU except that isolated a section with a paper circle. At this point it is visible only the lower color. Because as the first color used to paint blackboards, everyone there can write and erase that he wants. Also in this section is not passed glaze.

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

ΜΙΚΡΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΑΠΟ ΤΕΝΕΚΕ (SMALL PENDANT OF TIN)

Αυτό το μικρό μενταγιόν από πάτο κονσέρβας έγινε με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ: https://lila365idees.blogspot.gr/2016/10/pendant-of-tin-in-yellow-colours.html. Στο κέντρο του επικολλήθηκε η εικόνα μιας ρετρό μοδιστρούλας! Στο κάτω μέρος προσαρμόστηκε μι μικρούλα φούντα από μαλακό σύρμα.
This small pendant from tin bottom was made in the manner described herein:
https://lila365idees.blogspot.gr/2016/10/pendant-of-tin-in-yellow-colours.htmlIn the center of the pasted image of a retro seamstress ! At the bottom was adjusted mu little one tuft of soft wire.

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

DECOUPAGE ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ PITTORICO (DECOUPAGE IN BOTTLE WITH ANGELS WITH THE TECHNICAL PITTORICO)

Αυτό το μπουκάλι πήρα αυτή την όψη που το φόντο του θυμίζει την εντύπωση stucco venezziano ως εξής:
 • Πρώτα το σκούρο μπουκάλι καλύφτηκε με ένα στρώμα primer.
 • Μετά έγινε decoupage με ρομαντικές εικόνες αγγέλων σκισμένες από χαρτοπετσέτα.
 • Κατόπιν με χρήση στενού σφουγγαροπίνελου & παρόμοιες αποχρώσεις ακρυλικών χρωμάτων με τις εικόνες ενσωματώνουμε τις εικόνες στο φόντο σύμφωνα μα την τεχνική pittorico. Όσο πιο στενό είναι το πινέλο πιο εύκολο δίνεται η εντύπωση του stucco venezziano.
 • Ένα στρώμα λούστρου νερού σταθεροποιεί την εργασία.
This bottle I took this view in the background reminds the impression stucco venezziano as follows:
 • First the dark bottle was covered with a primer layer.
 • After done with decoupage angels romantic images of torn paper towel.
 • Then using narrow foam pincel & similar acrylic paint colors to images incorporate the images in background but according to technical pittorico. The more narrow is the brush easier impression of stucco venezziano given.
 • A glaze layer of water stabilizes the job.

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΑΥΓΟ ΜΑΤΙ (THE PERFECT EGG IN SHAPE EYE)

Με αυτό τον τρόπο θα φτιάξετε το τέλειο αυγό μάτι με ελάχιστα λιπαρά.
Σε αντικολλητικό τηγάνι ρίχνετε μόνον μια κουταλιά λάδι & το βάζετε σε δυνατή φωτιά. Σπάζετε ένα αυγό προσεκτικά. (Αν θέλετε χρησιμοποιείτε ένα περίγραμμα για φορμάρισμα). Αμέσως σκεπάζετε το τηγάνι με καπάκι & χαμηλώνετε τη φωτιά στο ελάχιστο. Μετά ένα λεπτό ακριβώς ανοίγετε το καπάκι & το αυγό είναι έτοιμο, το ασπράδι τέλεια ψημένο & ο κρόκος εσωτερικά μαλακός χωρίς να είναι μαγειρεμένο μέσα σε αρκετή λιπαρή ουσία.
This way you will make the perfect egg eye with little fat.
In nonstick skillet add only one tablespoon of oil and put it on high heat. Carefully break an egg. (If you use an outline for formatting). Immediately, cover the pan with a lid and reduce heat to a minimum. After one minutes just open the lid and the egg is ready, the egg perfectly cooked and the yolk inside soft without being cooked in enough fat.

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

ΚΟΥΤΙ ΤΥΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΠΙΖΟΥΤΙΕΡΑ (BOX OF CHEESE WHO BECAME JEWELERY CASE)

Με την κατάλληλη επεξεργασία ένα απλό πλαστικό κουτί από συσκευασία τυριού έγινε μια ρομαντική μπιζουτιέρα.

 • Έγινε decoupage στην εξωτερική επιφάνεια & στο καπάκι με χαρτοπετσέτα που απεικονίζει δαντέλα.
 • Στο κέντρο του καπακιού με τη χρήση stencil δημιουργήθηκαν σχέδια από πάστα διαμόρφωσης.
 • Μετά το στέγνωμα έγινε παλαίωση στο σημείο αυτό.
 • Ένα στρώμα γυαλιστερού λούστρου νεφτιού τελειοποίησε την εργασία.
 • Στο εξωτερικό χείλος του κουτιού με τη χρήση ταινίας διπλής όψεως.
 • Επίσης με τη χρήση ταινίας διπλής όψεως επενδήθηκε το εσωτερικό του κουτιού με ύφασμα.

With proper processing a simple plastic box packaging cheese became a romantic jewel box.

 • Done decoupage on the outer surface and the lid with napkin illustrating lace.
 • In the center of the lid using stencil designs created by forming a paste.
 • After drying was aged at this point.
 •  layer of glossy lacquer thinner perfected work.
 • At the outer edge of the box using double sided tape.
 • Also using double sided tape invested the inside of the box with fabric.

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΠΙΤΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ (PIE SHAPED OF FLOWER)

Για να φτιάξω αυτή την πίτα πρώτα έστρωσα σε ένα στρογγυλό ταψί ένα φύλλο


σφολιάτα. Στο κέντρο του ταψιού τοποθέτησα ένα στρογγυλό κομμάτι μυζήθρα. Τσιγάρισα λίγο τριμμένο κρεμμύδι με ψιλοκομμένη κολοκύθα & αφού ήπιε τα υγρά του προσέθεσα τριμμένο τυρί φέτα & χτυπημένο αυγό. Το μείγμα αυτό το τοποθέτησα περιμετρικά στο φύλλο σφολιάτας. Σκέπασα με ένα δεύτερο φύλλο τοποθετώντας ένα στρογγυλό σκεύος απομόνωσα το κέντρο. Δίπλωσα να κλειστεί η γέμιση μέσα τα περιθώρια & χάραξα ακτίνες στρίβοντας τις άκρες ώστε να δημιουργηθούν τα πέταλα του λουλουδιού. Με τα κομμάτια σφολιάτας που περίσσεψε επικόλλησα μια δεύτερη σειρά πετάλων λουλουδιού περικλείοντας μέσα στενά κομμάτια ζαμπόν. Η πίτα καλύφτηκε με κρόκο αυγού & το κέντρο πασπαλίστηκε με σουσάμι. Ψήσιμο σαράντα λεπτά. Το αποτέλεσμα εμφανίσιμο & γευστικό!!!!!!!!
To fix this pie firstly rolled into a round baking dish a pastry sheet. In the center of the pan placed a round piece of cheese. Sautéed little grated onion with chopped pumpkin and after drinking fluids I added grated feta cheese and beaten egg. This mixture is placed it around the pastry. I covered with a second sheet by placing a round pot isolated on center. Folded closed to the filling inside the room & engraved rays turning the edges to create the flower petals. With puff pieces leftover paste a second set of flower petals enclosing means closely ham pieces. The pie was covered with egg yolk and the center sprinkled with sesame. Baking forty minutes. The result presentable & tasty !!!!!!!!

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

ΤΑ ΠΕΜΠΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ BLOG MOY (THE FIFHT BIRTHDAY OF MY BLOG)

Τον Ιανουάριο του 2012 η κόρη μου με παρότρυνε να δημοσιοποιήσω την κατασκευή των χειροτεχνημάτων μου ώστε να καταγραφούν & να εξηγήσω την κατασκευή τους ώστε να με μιμηθούν & άλλοι. Έτσι δημιούργησα αυτό το blog  με προοπτική να γράφω  κάτι κάθε μέρα. Ο στόχος φαινόταν μακρινός & αόριστος. Και όμως επετεύχθη. Σήμερα συμπληρώνει το blog μου μια πενταετία ζωής με σταθερή διαρκή επισκεψιμότητα στην Ελλάδα,  Κύπρο, ΗΠΑ, Ουκρανία, Ρωσία, Τουρκία, Γερμανία & αλλού. Το blog μου μέσα στην πενταετία ξεπέρασε τις ένα εκατομμύριο επισκέψεις, & υπόσχομαι πως θα συνεχίσω να προσπαθώ να ενημερώνω όσο οι δυνάμεις μου το επιτρέπουν με τις νέες τεχνικές & να δείχνω τις μελλοντικές κατασκευές μου!

Επειδή στο blog μου έχει γίνει πλέον θεσμός από του επισκέπτες μέλη του  blog μου ένας  μετά από κλήρωση & ακόμη ένας από τους φίλους του face book που θα σχολιάσουν σήμερα θα λάβουν ως δώρο ένα χειροτέχνημα μου, μετά από συνεννόηση μαζί μου στο email: lilaloloy@gmail.gom. Εδώ βλέπετε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από τις αναρτήσεις της χρονιάς.In January 2012 my daughter encouraged me to publicize the construction of my handicrafts to be recorded and can explain their construction in order to by imitate and others. So I created this blog with perspective to write something every day. The goal seemed distant and elusive. And yet achieved. Today completes my blog a life five years by steady traffic continuous in Greece, Cyprus, USA, Ukraine, Russia, Turkey, Germany and elsewhere. My blog within five years exceeded one million visits, and I promise that I will continue to try to update as my powers allow new techniques and to show my future constructions!
Since my blog has been firmly established by the visitors of my blog members one after the draw and even one of his friends face book will comment today will receive as a gift one of my handiwork, after consulting with me on email: lilaloloy @ gmail.gom. Here you see a representative sample of the posts of the year.

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

DECOUPAGE ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (DECOUPAGE IN BOTTLE BY PHOTOS)

Με την τεχνική του decoupage μεταμόρφωσα αυτό το μπουκάλι με εικόνες της φίλης μου για να της προσφέρω γεμάτο σπιτικό ποτό για τα γενέθλιά της.

 • Πρώτα χρησιμοποιώντας stencil με πάστα κάλυψα τα ανάγλυφα γράμματα στα πλαϊνά.
 • Κάλυψα το μπουκάλι με μαύρο gesso. 
 • Στις μεγάλες πλευρές έκανα decoupage με εικόνες της φίλης μου που τύπωσα η ίδια.
 • Κάλυψα το υπόλοιπο τμήμα του μπουκαλιού με cristal gel χτυπητά χρησιμοποιώντας σπάτουλα.
 •  Με conture(relief) πλαισίωσα τις εικόνες.
 • Ένα στρώμα spray λούστρου με ασημί glitter τελειοποιεί την εργασία.

With the technique of decoupage transfigured this bottle with pictures of my girlfriend to give her full homemade drink for her birthday.

 • First using stencil paste I covered with embossed lettering on the side.
 • I covered the bottle with black gesso.
 • In large sides did decoupage with pictures of my girlfriend that I printed the same.
 • I covered the rest of the bottle with cristal gel scrambled using a spatula.
 •   With conture (relief) overall framework for her images.
 • A layer of spray lacquer with silver glitter perfecting work.

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2017 ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΡΟΠΤΡΟ" (CREATING A CALENDAR 2017 BY PSYCHIATRIC UNIT MOBILE)

Χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές https://picjoke.net/en/effect/8143-Photo+frame+and+collage+for+Christmas+and+New+Year+2017 & https://photofunia.com/categories/all_effects/calendar φτιάξαμε όλοι μαζί το ημερολόγιο τοίχου για το 2017 μαζί με τους συμμετέχοντες στη κινητή ψυχιατρική μονάδα "Ρόπτρο" Τρικάλων με δώδεκα εικόνες, μία για κάθε
μήνα από την πενταετή εθελοντική συμμετοχή μου στο πρόγραμμα.

Using the applications https://picjoke.net/en/effect/8143-Photo+frame+and+collage+for+Christmas+and+New+Year+2017 & https://photofunia.com/categories/all_effects/calendarwe made all together the wall calendar for 2017 with participants in mobile psychiatric unit "Knocker" in Trikala with twelve pictures, one for each month of my five-year volitional participation in the program.