Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

ΕΥΚΟΛΟ ΚΡΑΚΕΛΕ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ (EASY CRACKELED IN BOTTLES)

Σκούρα μπουκάλια από κρασί άλλαξαν όψη ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του video: https://www.youtube.com/watch?v=XN0cwF9mFHU με μόνη διαφορά ότι απομόνωσα ένα τμήμα με ένα χάρτινο κύκλο. Στο σημείο αυτό είναι ορατό μόνο το κάτω χρώμα. Επειδή σαν πρώτο χρώμα χρησιμοποίησα χρώμα για μαυροπίνακες, ο καθένας εκεί μπορεί να γράψει & να σβήσει ότι θέλει. Επίσης στο τμήμα αυτό δεν περάστηκε λούστρο.
Dark wine bottles have been transformed by following the instructions in this video:
https://www.youtube.com/watch?v=XN0cwF9mFHU except that isolated a section with a paper circle. At this point it is visible only the lower color. Because as the first color used to paint blackboards, everyone there can write and erase that he wants. Also in this section is not passed glaze.

1 σχόλιο: