Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

ΤΡΙΠΛΕΥΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΑΓΓΕΛΑΚΙΑ (THREE SIDE BOTTLE WITH ANGELS)

Σε ένα τρίπλευρο μπουκάλι έγινε μετά από κάλυψη με αδιαφανές primer, decoupage με εικόνες αγγέλων σκισμένες από χαρτοπετσέτα. Στο υπόλοιπο του μπουκαλιού έγινε μετά το στέγνωμα ενσωμάτωση των μοτίβων με ακρυλικά χρώματα. Ακολούθησε στο τμήμα εκτός των εικόνων εφαρμογή του εξαιρετικού κρακελέ δύο συστατικών random της Pentart. Μετά με τη χρήση σκούρας πατίνας εμφανίστηκαν οι ρωγμές. Τέλος ένα στρώμα γυαλιστερού λούστρου τελειοποιεί την εργασία.
In a three-sided bottle was after coverage by opaque primer, decoupage of angels by images of torn paper towel. In the rest of the bottle was after drying incorporation of motifs by acrylic paints. Followed in part outside the image applying the exceptional cracked two components of random Pentart. After using dark patina cracks appeared. Finally a layer of glossy lacquer refines work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου