Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

ΕΙΚΟΝΑ ΣΕ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΠΕΡΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ (PICTURE IN PENDANT SURROUDEND BY DOTS)

Σε αυτό το μενταγιόν που κατασκευάστηκε με τον τρόπο που περιγράφω εδώ: https://lila365idees.blogspot.gr/2016/10/pendant-of-tin-in-yellow-colours.htmlμετά την επικόλληση της εικόνας περιβλήθηκε με κουκίδες από conture(relief) σε ταιριαστά χρώματα. Ακολούθως γίνεται η τελική επικάλυψη.
In this medallion who maed in the way I describe here: https://lila365idees.blogspot.gr/2016/10/pendant-of-tin-in-yellow-colours.htmlAfter pasting the image surrounded by dots conture (relief) in matching colors. Then made the final coating.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου