Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

DECOUPAGE ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ PITTORICO (DECOUPAGE IN BOTTLE WITH ANGELS WITH THE TECHNICAL PITTORICO)

Αυτό το μπουκάλι πήρα αυτή την όψη που το φόντο του θυμίζει την εντύπωση stucco venezziano ως εξής:
  • Πρώτα το σκούρο μπουκάλι καλύφτηκε με ένα στρώμα primer.
  • Μετά έγινε decoupage με ρομαντικές εικόνες αγγέλων σκισμένες από χαρτοπετσέτα.
  • Κατόπιν με χρήση στενού σφουγγαροπίνελου & παρόμοιες αποχρώσεις ακρυλικών χρωμάτων με τις εικόνες ενσωματώνουμε τις εικόνες στο φόντο σύμφωνα μα την τεχνική pittorico. Όσο πιο στενό είναι το πινέλο πιο εύκολο δίνεται η εντύπωση του stucco venezziano.
  • Ένα στρώμα λούστρου νερού σταθεροποιεί την εργασία.
This bottle I took this view in the background reminds the impression stucco venezziano as follows:
  • First the dark bottle was covered with a primer layer.
  • After done with decoupage angels romantic images of torn paper towel.
  • Then using narrow foam pincel & similar acrylic paint colors to images incorporate the images in background but according to technical pittorico. The more narrow is the brush easier impression of stucco venezziano given.
  • A glaze layer of water stabilizes the job.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου