Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ANDRIAN RICHTER ΣΕ ΒΑΖΟ (IMAGES OF PAINTER ADRIAN RICHTER IN VASE)

Σε ενα κυλινδρικό γυάλινο βάζο που τοποθετείται σε μια μεταλλική βάση, έγιναν οι εξής εργασίες:

 • Πρώτα στο άνω & κατω μέρος  απομονώθηκαν δύο ζώνες με χαρτοταινία.
 • Μετά καλυφτηκε το υπόλοιπο τμήμα με διαφανές primer. 
 • Ύστερα με το πρόγραμμα Ulead προστέθηκαν κονίζες σε πίνακες του ζωγράφου Adrian Richter.
 • Με το ίδιο πρόγραμμα οι διαμορφωμένες εικόνες πηραν καφετιές αποχρώσεις. 
 • Ακολούθως οι αντίστοιχες τέσσερις εικόνες τυπώθηκαν σε χαρτί σε κατάλληλο μέγεθος.
 • οι εικόνε επικολλήθηκαν στο βάζο με κόλα decoupage.
 • Το περιθώριο των εικόνων τελειοποιήθηκε με κουκίδες από conture(relief).

In a cylindrical glass vase is placed on a metal base, the following operations are made:

 • First the upper and lower part isolated two zones with masking tape.
 • After they met, in the remaining portion with a transparent primer.
 • After with Ulead program added konizes a painter paintings Adrian Richter.
 • With the same program the configured images got brown shades.
 • Subsequently the respective four images printed on paper to appropriate size.
 • The images pasted in the jar with decoupage glue.
 • The margin of images perfected with dots conture (relief).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου