Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

ΑΓΓΕΛΑΚΙΑ ΣΕ ΤΡΙΠΛΕΥΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ANGELS IN THRΕE SIDES BOTTLE BY GOLD COLORS)

Σε ένα τρίπλευρο μπουκάλι έγινε μετά από κάλυψη με αδιαφανές primer, decoupage με οβάλ εικόνες αγγέλων ψαλιδισμένες από χαρτοπετσέτα. Το υπόλοιπο του μπουκαλιού μετά το στέγνωμα καλύφτηκε με ανοιχτόχρωμο ακρυλικό χρώμα. Ακολούθησε στο τμήμα εκτός των εικόνων εφαρμογή του εξαιρετικού κρακελέ δύο συστατικών random της Pentart. Μετά με τη χρήση πατίνας χρυσού χρώματος εμφανίστηκαν οι ρωγμές. Τριγύρω από τις εικόνες τονίστηκε το περίγραμμα με conture(relief). Στις τρεις άνω γωνίες με τη χρήση stencil δημιουργήθηκαν ανάγλυφα σχήματα με πάστα. Μετά το στέγνωμα τα ανάγλυφα τμήματα τονίστηκαν με χρυσή δακτυλοπατίνα. Τέλος ένα στρώμα γυαλιστερού λούστρου τελειοποιεί την εργασία.
In a three-sided bottle was after coverage with opaque primer, decoupage Oval angel pictures clipped from napkin. The remainder of the bottle after the drying was covered with a light-acrylic paint. Followed in part outside the image applying the exceptional cracked two components of random Pentart. Around the pictures emphasized the outline with conture (relief). In the three upper corners using stencil formed embossed pattern with paste. After drying the embossed portions highlighted with golden patina. Finally a layer of glossy lacquer perfects work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου