Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2017 ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΡΟΠΤΡΟ" (CREATING A CALENDAR 2017 BY PSYCHIATRIC UNIT MOBILE)

Χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές https://picjoke.net/en/effect/8143-Photo+frame+and+collage+for+Christmas+and+New+Year+2017 & https://photofunia.com/categories/all_effects/calendar φτιάξαμε όλοι μαζί το ημερολόγιο τοίχου για το 2017 μαζί με τους συμμετέχοντες στη κινητή ψυχιατρική μονάδα "Ρόπτρο" Τρικάλων με δώδεκα εικόνες, μία για κάθε
μήνα από την πενταετή εθελοντική συμμετοχή μου στο πρόγραμμα.

Using the applications https://picjoke.net/en/effect/8143-Photo+frame+and+collage+for+Christmas+and+New+Year+2017 & https://photofunia.com/categories/all_effects/calendarwe made all together the wall calendar for 2017 with participants in mobile psychiatric unit "Knocker" in Trikala with twelve pictures, one for each month of my five-year volitional participation in the program.

1 σχόλιο: