Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ ΜΕ CONTURE(RELIEF) ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΟΥΚΑΛI (TPIMMER WITH CONTURE (RELIEF) IN BIG GREEN BOTTLE)

Αυτό το μεγάλο πράσινο μπουκάλι άλλαξε όψη κάνοντας τις εξής εργασίες:

 • Πρώτα απομονώθηκε με χαρτί κομμένο λοξά το άνω μισό μπουκάλι. 
 • Το κάτω μέρος καλύφτηκε με διάφανο primer τοποθετημένο με σφουγγάρι για να υπάρξουν δυο όψεις στο μπουκάλι.
 • Στα όρια των δύο διαφορετικών επιφανειών έγινε decoupage με εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα. (Το λεπτό χαρτί δίνει πολύ αχνό αποτέλεσμα).
 • Οι εικόνες τονίζονται με πολύχρωμα conture(relief) της Pentart.

This large green bottle changed appearance through the following tasks:

 • First isolated in paper cut diagonally upper half bottle.
 • The bottom was covered with a transparent primer positioned sponge to be two sides of the bottle.
 • Within the limits of two different surfaces became decoupage with pictures torn from paper towel. (The thin paper gives very faint effect).
 • The images are highlighted by colorful conture (relief) of Pentart.Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΥΛΙΓΟΝΤΑΣ ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ (ENFOLDING BRIOCHE AND COOKIES)

Εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=oIH1KIRAIUA είδα ένα πολύ ενδιαφέρον video που με καθοδήγησε να τυλίξω τσουρέκια με πάρα πολλόυς τρόπους & παραλλαγές. Επίσης με τον ίδιο τρόπο τυλίγονται πάσης φύσεως κουλούρια.
Here: https:γη//www.youtube.com/watch?v=oIH1KIRAIUA I saw a very interesting video that guided me to wrap brioches with many modes and variations. Also in the same manner they wound rolls of any kind.

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ SHABBY CHIC (BOTTLE WITH TECHNICAL SHABBY CHIC)

Για ν' αλλάξει όψη αυτό το μπουκάλι από βότκα έγιναν οι εξής εργασίες:
Αφού καλύφτηκε με χαρτοταινία το πώμα περάστηκε όλο το μπουκάλι με  ένα χρώμα αδιαφανούς primer. 
Ένα στρώμα ακρυλικού χρώματος τοποθετημένου με σφουγγάρι ίδιο με το χρώμα που κυριαρχεί στα άνθη που θα επικολληθούν.
Μετά το στέγνωμα πέρασμα με κερί όλου του μπουκαλιού.
Κάλυψη του μπουκαλιού με ανοιχτόχρωμο ακρυλικό χρώμα ίδιο με το φόντο της χαρτοπετσέτας που θα επικολληθεί αργότερα.
Μετά το στένωμα τρίψιμο του μπουκαλιού ώστε να φανεί το κάτω χρώμα σε ορισμένα σημεία ώστε να αποκτήσει παλαιωμένη όψη.
Ακολουθεί σε ορισμένα σημεία decoupage με εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα.
Ολοκλήρωση των εικόνων με ακρυλικό μαύρο χρώμα με χρήση πολύ λεπτού πινέλο.
Τέλος ένα στρώμα λούστρου νεφτιού ματ σταθεροποιεί την εργασία.
In order be changed appearance this bottle of vodka the following tasks were:
Once it was covered with masking tape the cap was passed around the bottle with an opaque paint primer.
A layer of acrylic paint with a sponge loaded with the same color that dominates the flowers that will be pasted.
After drying passage wax whole bottle.
Cover the bottle with a light acrylic paint the same as the background of the napkin to be pasted later.
After narrowing rubbing the bottle to show the lower color in some spots to gain aged appearance.
Here some points decoupage with pictures torn from paper towel.
Completion of pictures with acrylic black paint using a very fine brush.
Finally a layer of lacquer thinner mat stabilizes work.


Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΟΥΓΚΙ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ (PURSE FROM OLD T-SHIRT)

Εδώ:https://www.youtube.com/watch?t=2&v=WaJQfX0jAE4 υπάρχει η ιδέα & ο τρόπος υλοποίησης της μετατροπής  μιας παλιάς τσάντας σε σχήμα πουγκιού  μόνο εργαλείο το ψαλίδι!!!!!!
Here: https://www.youtube.com/watch?t=2&v=WaJQfX0jAE4 there is the idea and the way realization of the transformation of an old bag only shaped pouch tool scissors !!!!!!

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (IMAGE TRANSFER BY PAPER NAPKIN USING WRAP )

Παρατηρώντας αυτό το video: https://www.youtube.com/watch?v=9hpqpeljWd4 μαθαίνετε πως μπορείτε να επικολλήσετε εικόνα από χαρτοπετσέτα σε μεμβράνη τροφίμων & μετά να την ψαλιδίσετε & να τη χρησιμοποιήσετε με διάφορους τρόπους είτε κάνοντας decoupage σε διάφορα αντικείμενα είτε για εφαρμογές scrapbooking. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ψαλιδίσετε λεπτομέρειες με επιτυχία & το decoupage που θα επακολουθήσει θα γίνει δίχως ζάρες. 
Έτσι έκανα αυτή την διπλή κάρτα που μετά το decoupage επεξεργάστηκα την εικόνα με conture(relief) & το φόντο με σφραγίδες & μαρκαδόρους λεπτής γραφής. Τέλος έκοψα τις γωνίες με κατάλληλο κόφτη χαρτιού.
Watching this video: https://www.youtube.com/watch?v=9hpqpeljWd4 You learn how to paste image paper napkin food wrap and then trim and to the use it in various ways either by a decoupage objects or scrapbooking applications. In this way you can trim details successfully and the decoupage that will follow will be without wrinkles.
So I made this twofold card after I drafted decoupage the image with conture (relief) & the background with stamps & markers of fine writing. Finally I cut the corners with appropriate paper cutter.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΑΜΠΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ -ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ (TRNASFORMATION OF A PHΟTO- PORTRAIT)

Εδώ σας δείχνω πως μπορεί να μεταμορφωθεί & να αξιοποιηθεί μια φωτογραφία- πορτραίτο που είναι θαμπή όπως αυτές που κυρίως παίρνουμε από κινητό ή σέλφι . Πρώτα περικόπτουμε το σημείο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Κατόπιν χρησιμοποιώντας το εργαλείο φωτεινότητα - αντίθεση οποιουδήποτε προγράμματος δίνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διαύγεια. Μετά ανοίγοντας αυτή την ιστοσελίδα:  http://www.photofacefun.com/photofilters/ δοκιμάζουμε διάφορα φίλτρα & αποθηκεύουμε τις εικόνες που μας ικανοποιούν. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μπορείτε επιλέγοντας την ιστοσελίδα: http://www.picmonkey.com/ & χρησiμοποιώντας την εφαρμογή collage
μπορείτε να ομαδοποιήσετε τις ανωτέρω παραλλαγές της  ανωτέρω εικόνας για ποικίλες χρήσεις.
Here I show how to transform and to build a picture-portrait is blurred as they mainly get from mobile or selfie.
First are cutting the sign you want to use. Then using the luminosity tool - unlike any program giving the greatest possible clearnet. After opening this website: http://www.photofacefun.com/photofilters/ try different filters and store the images we meet. Using the application you can select to: http://www.picmonkey.com/   applying collage
you can group these variants of the above image for a variety of uses.

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

DECOUPAGE ΣΕ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΚΡΑΚΕΛΕ ΠΙΑΤΟ (DECOUPAGE ΙΝ RELIEF CRACKELED PLATE)

Σε ένα ανάγλυφο πιάτο μελαμίνης ανοιχτού κίτρινου χρώματος έγινε decoupage με collage από εικόνες τουλίπας σκισμένες από χαρτοπετσέτα. Κατόπιν έγινε συμπλήρωμα των εικόνων με αραιωμένα ακρυλικά χρώματα χρησιμοποιώντας λεπτά πινέλα. Τέλος ένα στρώμα γυαλιστερού λούστρου νεφτιού δίνει ομοιόμορφη λάμψη στο πιάτο. Στο πίσω μέρος του πιάτου στερεώθηκε ένα κρεμαστάρι με θερμοκόλλα για να αναρτηθεί το πιάτο στον τοίχο επειδή είναι αρκετά ελαφρύ.
In an embossed pale yellow melamine plate was made with decoupage collage of images of tulips torn paper towel. Then it became supplement the images with diluted acrylic paints using brushes minutes. Finally a layer of glossy lacquer thinner gives uniform shine to the plate. On the back of the dish mounted a rack with hot posted to the plate to the wall because they are quite light.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΝΑ (JAM OF DOGWOOD)

Επειδή εφέτος οι κρανιές μου είχαν αρκετή παραγωγή κράνων έφτιαξα μαρμελάδα από τα φρούτα αυτά. Η υφή της είναι λεία σαν ζελέ & για την παρασκευή  της απαιτείται αρκετή ποσότητα κράνων πολύ ώριμων. Οι δοσολογία & η παρασκευή της εξηγείται εδώ: http://mikrikouzina.blogspot.gr/2013/08/blog-post_19.html
Because this year the dogwood I had enough  fruits productionI made jam from these fruits. The texture is smooth like jelly and to prepare enough fruits very mature required. The dosage and the preparation is explained here:

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

DECOUPAGE & SPRAY ΜΕ ΜΥΤΕΡΟ ΡΥΓΧΟΣ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΕΣ (DECOUPAGE & SPRAY WITH SHARP SNOUT IN POTS)

Αυτές οι γλάστρες προκειμένου να φιλοξενήσουν τα πρώτα φθινοπωρινά λουλούδια ψεκάστηκαν με spray στο οποίο είχε προσαρμοσθεί ρύγχος με μυτερή άκρη  που δημιουργεί διάχυτες ρίγες. Κατόπιν έγινε decoupage με εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα & τελειοποίηση των εικόνων με ακρυλικά χρώματα & λεπτά πινέλα. Τέλος ένα στρώμα γυαλιστερού λούστρου νεφτιού  προστατεύει την εργασία.
These pots to entertain the first autumn flowers sprayed with a spray which was adapted snout with pointed tip that creates diffuse stripes. Then it became decoupage with pictures torn from paper towel and perfecting images with acrylic paints & brushes minutes. 
Finally a layer of glossy lacquer thinner protects work.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΠΙΤΕΣ (PIES BY AUBERGINES)

Πρώτη φορά έφτιαξα μελιτζανόπιτα ακολουθώντας την οδηγία για γέμιση εδώ: https://www.sintagespareas.gr/sintages/melitzanopita-tis-blaxas.html μόνο που πρόσθεσα στη γέμιση αρκετή τριμμένη φέτα. Την πίτα την έφτιαξα πρώτα χρησιμοποιώντας τετράγωνα σφολιάτας διπλωμένα στα δύο & με χαρακιές στην επιφάνεια  & μετά με φύλλα που άπλωσα μόνη μου, σαν στριφτές ατομικές πίτες όπως τα κοζανίτικα κιχί. Το γευστικό αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό & στις δύο περιπτώσεις.
In with First time I made pie by aubergines following for the filling the directive here: https://www.sintagespareas.gr/sintages/melitzanopita-tis-blaxas.html only added to the filling enough feta cheese. The pie the first I made using squares of puff pastry folded in two and a scratch on the surface and then leaves I stretched myself as twisted individual pies like Kozaniti kichi. The tasty result was excellent and on both occasions.Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΛΑΣΤΡΑ ΜΕ ΚΡΑΚΕΛΕ & DECOUPAGE ΜΕ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ (POTWITH CRACKELED & DECOUPAGE WITH BUNNY)

Αυτό το χαριτωμένο λαγουδάκι που βγαίνει από το καλαθάκι του, απεικονίζεται σε μια γλάστρα που πρώτα έχει επεξεργαστεί με κρακελέ ενός συστατικού. οι εικόνες επικολλήθηκαν με κόλα decoupage & τέλος η γλάστρα καλύφτηκε με ένα στρώμα γυαλιστερού λούστρου νεφτιού για αντοχή & προστασία.
This charming bunny coming out of the basket, illustrated in a pot that has been treated with first crackeled one component. pictures pasted with decoupage & end the cola pot was covered with a layer of glossy lacquer thinner for durability and protection.

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΡΕΜΑΣΜΑ ΠΑΝΤΑΤΙΦ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΛΕΠΤΗ ΚΛΩΣΤΗ (HANGING PENDANT WITH DOUBLE FINE THREAD)

Για να φτιάξετε αυτό το μοντέρνο κρέμασμα για μικρά παντατίφ χρειάζεστε 160 εκ. λεπτή συνθετική κλωστή (μπορεί να γίνει & με κοτόν περλέ). 

 • Κόβετε την κλωστή στο μέσον & την τοποθετείτε την κλωστή διπλή.  
 • Μαρκάρετε το μεσαίο σημείο  δεξιά & αριστερά σε απόσταση 35 εκ. απ' το κεντρικό σημείο του σημείου αυτού & κάντε ένα κόμπο που να πιάνει τις δύο κλωστές. 
 • Διασταυρώνετε τα δύο άκρα & κόβοντας από την ίδια κλωστή περίπου 20 εκ.  
 • Πιάνετε τα τέσσερα άκρα & τα  στερεώνετε όλα μαζί με τον κόμπο μακραμέ που περιγράφεται εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=2QtAeFSDipl;vnete sthPec4 επαναλαμβάνοντας τον κόμπο 4 φορές . 
 • Κόψτε τα περισσεύματα & καίμε με αναπτήρα την κλωστή. Μ' αυτό τον τρόπο επιτυγχάνετε αυξομείωση του κορδονιού από τον ένα αρχικό κόμπο ως τον άλλον. 
 • Στο κέντρο του κόμπου μακραμέ προσαρμόζετε το κόσμημα. 
 • Στις δυο ελεύθερες άκρες προσαρμόστε χάντρες ή μικρά εξαρτήματα πιάνοντας  τις δυο κλωστές μαζί.

To make this modern hanging pendant for small need 160 cm. thin synthetic thread (can be done with & Coton pearl).

 • Cut the thread in the middle and inserting the thread double. 
 • Mark the midpoint of the right and left at a distance of 35 cm. from the midpoint of this point and make a knot to grip the two threads.
 • Intersects both ends and cutting the same thread about 20 cm.
 • Hold all four limbs and the mount together with macrame knot described here:
 • https://www.youtube.com/watch?v=2QtAeFSPec4 repeating the knot four times.
 • Trim the excess and burn with a lighter the thread. In this way you achieve stretching of the cord by a first knot to the other.
 • In the center of knot macrame customize jewelry.
 • In the two free ends attach beads or small parts gripping the two threads together.

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ (LITTLE PIES WITH SPRITE)


Με αυτή τη ζύμη έφτιαξα πιτάκια
που τα γέμισα με μικρά λουκάνικα κοκτέιλ αλλά μπορούν να γεμίσουν με οποιαδήποτε αλμυρή ή γλυκιά γέμιση. 
 Υλικά 

 • 500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 
 • 1 τενεκεδάκι περίπου sprite ή άλλη γκαζόζ
 • Το μισό τενεκεδάκι γεμισμένο με σπορέλαιο

 Εκτέλεση 
Ανακατεύετε τα υλικά  και φτιάχνετε μια ζύμη όχι πολύ σφιχτή. Την ανοίγετε σε μικρά κομμάτια  Γεμίζετε με τη γέμιση που επιθυμείτε.
 Κλείνετε τη ζύμη Τα αλείφετε με κρόκο αυγού (προαιρετικό). Ψήσιμο στους 180ο  για περίπου 25΄ λεπτά.


With this yeast I made small pies
that filled with small cocktail sausages but can be filled with any salty or sweet filling.
Materials

 • 500 g. self raising flour
 • 1 tin about sprite or other Gaseosa
 • Half tin filled with vegetable oil

Implementation
Mix the ingredients and make a dough not too tight. The open into small pieces to fill the filling you want.
Close the pastry brush them with egg yolk (optional). Bake at 180 degrees for about 25 minutes.

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΠΗΛΟ (ROSES FROM POLYMER CLAY)

Ψάχνοντας σε ένα συρτάρι βρήκα αυτό το κλιπ με τριαντάφυλλα από πολυμερικό πηλό (fimo ή cernit) που είχα φτιάξει πριν είκοσι χρόνια!!!
Εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=uzyWFd7iuwE υπάρχει ένα video να σας καθοδηγήσει πως να κάνετε τα τριαντάφυλλα.
Searching in a drawer I found this clip of roses from polymer clay (fimo or cernit) I made twenty years ago !!!
Here: https://www.youtube.com/watch?v=uzyWFd7iuwE there is a video to walk you how to make roses.

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΕΝΕΚΕΣ ΓΙΑ ΠΟΤΟ ΜΕ ΚΡΑΚΕΛΕ & DECOUPAGE ( TIN FOR DRINK WITH CRACKELLE & DECOUPAGE)

Για να μεταμορφωθεί  αυτός ο τενεκές τοποθέτηση μπουκαλιού με ποτό άλλαξε όψη ως εξής:
 • Πρώτα καλύφτηκε ο τενεκές με μαύρο ακρυλικό χρώμα.
 • Μετά ένα στρώμα κρακέλέ του ενός συστατικού .
 • Μετά το στέγνωμα με σφουγγάρι με πηχτό χρώμα ίδιο με το φόντο της χαρτοπετσέτας που θα χρησιμοποιηθεί καλύφτηκε όλη η επιφάνεια για να δημιουργηθούν μεγάλες ρωγμές.
 • Με εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα έγινε decoupage σε ορισμένα σημεία του τενεκέ.
 • Με χρυσή δακτυλοπατίνα τονίστηκε το άνω & το κάτω περιθώριο
 •  Ένα στρώμα  λούστρο νερού σταθεροποιεί την εργασία.
 • Τέλος με χρυσό & μαύρο conture(relief) τονίστηκαν τα τριαντάφυλλα.
To transform this tin positioning bottle of drink hanged appearance as follows:

 • First the tin was covered with black acrylic paint.
 • After a crackeled layer of one component.
 • After drying sponge with thick color same as the background of the napkin to be used by the entire surface was covered to create large cracks.
 • With images of torn paper napkin decoupage became in some parts of the can.
 • With golden daktylopatina highlighted the top and bottom margins
 •  A glaze layer of water stabilizes work.
 • Finally with gold & black conture (relief) highlighted the roses.Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΝΤΟΜΑΤΕΣ (UTILISING THE GREEN TOMATOES)

Τώρα που τα καλοκαιρινά λαχανικά του κήπου είναι προς το τέλος τους σκέφτηκα να αξιοποιήσω τις πράσινες ντομάτες του περιβολιού μου. Τα μικρά πράσινα ντοματάκια σε σχήμα κερασιού τα έκαμα τουρσί ολόκληρα χωρίς να τα κόψω τουρσί όπως περιγράφω εδώ: http://lila365idees.blogspot.gr/2014/09/green-tomato-pickles.htmlενώ τις μεγαλύτερες πράσινες ντομάτες τις έκαμα τηγανιτές! Εδώ: υπάρχει η συνταγή: http://www.tlife.gr/default.php?pname=RecipeView&recipe_id=581&friendly_name=recipes-friedtomatoes&cat_id=29
Now that the summer vegetable of the garden is in the end its I thought to make use green tomatoes of my garden. The small green tomatoes to cherry-shaped I did pickled whole and not cut them pickled as I describe here: http://lila365idees.blogspot.gr/2014/09/green-tomato-pickles.htmlwhile the largest green tomatoes I have made the fried! Here: there's the recipe: http://www.tlife.gr/default.php?pname=RecipeView&recipe_id=581&friendly_name=recipes-friedtomatoes&cat_id=29

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΡΕΣ (THE MOST EASY CROSS OF BEADS)

Σήμερα ημέρα της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας έφτιαξα αυτούς τους σταυρούς από χάντρες ακολουθώντας το πρότυπο που υπάρχει εδώ: http://www.makingfriends.com/ponybead/ponycross.htm
Today day of the Exaltation of the Holy Cross Feast of Orthodoxy I made these crosses beads following the model that exists here:
http://www.makingfriends.com/ponybead/ponycross.htmΚυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ PRISMA FANTASY ΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΛΟ ΚΟΜΠΟ ΜΑΚΡΑΜΕ (PENDANT PRISMA FANTASY BOUND WITH DOUBLE ΚΝΟΤ MACRAMEE)

Αφού γέμισα μικρά καστόνια με την τεχνική prisma fantasy όπως περιγράφεται εδώ:  http://lila365idees.blogspot.gr/2014/11/prisma-fantasy-dimentional-magic-rings.html έφτιαξα το μοντέρνο δέσιμο με κερωμένη κλωστή δένοντας δεξιά & αριστερά από το μενταγιόν πέντε κόμπους 
δεξιά & αριστερά από το μενταγιόν σφιχτά δίπλα δίπλα. Εδώ:https://www.youtube.com/watch?v=bgNV9lmCeCw μπορείτε να δείτε το δέσιμο του κόμπου.
Having filled with small kastonia to technical prisma fantasy as described here:
http://lila365idees.blogspot.gr/2014/11/prisma-fantasy-dimentional-magic-rings.html I made the modern tie with waxed thread tying the right & left of the pendant five knots
right & left of the pendant tightly side by side. Here; https://www.youtube.com/watch?v=bgNV9lmCeCw you can see who to tie the knot.

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΡΊΓΩΝΑ ΑΛΜΥΡΑ ΜΙΚΡΑ ΚΕΪΚ ( TRIANGLE SALTY SMALL CAKES)

Διαβάζοντας κάπου αυτή την συνταγή για αλμυρό κέϊκ σκέφτηκα να την ψήσω σε φόρμα σιλικόνης με οκτώ τρίγωνα. Το κέικ ψήθηκε εξαιρετικά & είναι εύκολο να μεταφερθούν τα μικρά κέικ χωρίς να τρίβονται όπως οι φέτες κέικ όπως σε μια εκδρομή ή για κολατσιό στο σχολείο.
Υλικά.

 • 200 γρ γιαούρτι
 •  4 αυγά 
 • 250 γρ φέτα τριμμένη
 •  1/2 κούπα καλαμποκέλαιο
 •  250 γρ  αλεύρι 
 • 1 κ.γ μπεικιν πάουντερ

Εκτελεση  
Χτυπάμε ξεχωριστά τα ασπράδια μέχρι να γίνουν μαρέγκα. Χτυπάμε και τους κρόκους να δέσουν. Προσθέτουμε σιγά σιγά στη μαρέγκα την φέτα, το καλαμαποκέλαιο, το γιαούρτι, τους κρόκους και τέλος σιγά σιγά το αλεύρι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 C για περίπου 40 λεπτά μέχρι να ροδίσει το κέik. Την επόμενηφορά που θα το φτιάξω θα προσθέσω & λίγο ψιλοκομμένο ζαμπόν.
I read somewhere that the recipe for salty cakes to bake thought on form of silicone with eight triangles. The cake was baked and extremely easy to transfer small cakes without rubbed like slices of cake as a trip or a snack at school.
MATERIALS.

 • 200g yoghurt
 • 4 eggs
 • 250g grated feta
 • 1/2 cup corn oil
 • 250g flour
 • 1 tsp baking powder


PERFORMANCE
Beat the egg whites separately until they become meringue. Beat the yolks and tie. Slowly add the meringue slice, cornoil, yogurt, egg yolks and finally the flour slowly. Bake in preheated oven at 180 C for about 40 minutes until golden in keik. The epomenifora will fix it and add a little chopped ham.

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΙΓΚΑΜΙ (ORGANIZATIONAL OFFICE ORIGAMI)

Σήμερα που είναι η μέρα έναρξης του σχολικού έτους μπορείτε να φτιάξετε ένα οργανωτικό γραφείου από χρωματιστές σελίδες χαρτιού 20x20 εκ. & να το δωρίσετε σε κάποιο μαθητή με τις ευχές για καλή χρονιά. Εδώ: http://c.facilisimo.com/dsk/1853604.html?fba υπάρχει ένα video που σας εξηγεί λεπτομερώς πως να το φτιάξετε.
Today is the opening day of the school year you can make an organizational office of colored sheets of paper 20X20cm and donate the item to to a pupil with wishes for a good year. 
Here: http://c.facilisimo.com/dsk/1853604.html?fba  here is a video that explains in detail how to fix it.

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ & ΧΟΡΤΟ (BOTTLE WINE WITH MILD FLOWERS & RAFIA)

 Εδώ: http://gzikipyry.pl/dekoracja-z-traw-butelki-z-winem/   υπάρχει ένα video που σας καθοδηγεί πως να τυλίξτε ένα μπουκάλι κρασί με αληθινά αγριολούλουδα & χόρτο & να το προσφέρετε ως δώρο.
Here: http://gzikipyry.pl/dekoracja-z-traw-butelki-z-winem/ There is a video that guides you how to wrap a bottle of wine with really wild flowers and rafia and to offer it as a gift.

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

DECOUPAGE ΣΕ ΤΕΝΕΚΕ ΜΕ ΚΡΑΚΕΛΕ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ (DECOUPAGE IN A CAN WITH A CRACKELED MONOCOMPONENT)

Ένας κυλινδρικός τενεκές που περιείχε ένα μπουκάλι με ποτό άλλαξε όψη κάνοντας τις εξής εργασίες:

 • Πρώτα καλύφτηκε ο τενεκές με βυσσινί ακρυλικό χρώμα.
 • Μετά ένα στρώμα κρακέλέ του ενός συστατικού τοποθετημένο με κάθετες πινελιές.
 • Μετά το στέγνωμα με φαρδύ πλακέ πινέλο με πηχτό χρώμα ίδιο με την χαρτοπετσέτα που θα χρησιμοποιηθεί  & κάθετες κινήσεις καλύφτηκε όλη η επιφάνεια για να δημιουργηθούν μεγάλες ρωγμές που να μοιάζει με ξύλινη επιφάνεια.
 • Με εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα έγινε decoupage σε ορισμένα σημεία του τενεκέ.
 • Με λεπτό πινέλο & κατάλληλα ακρυλικά χρώματα συνεχίστηκαν οι κάθετες γραμμές που οριοθετούσαν τις σανίδες τις απεικονιζόμενες στη χαρτοπετσέτα.

Τέλος ένα στρώμα γυαλιστερό λούστρο νεφτιού σταθεροποιεί την εργασία.
A cylindrical can containing a bottle of drink changed appearance through the following tasks:

 • First the tin was covered with purple acrylic paint.
 • After a crackeled layer of a component mounted with vertical brushstrokes.
 • After drying with wide flat brush with thick color same as the napkin to be used and vertical movements was covered all over the surface to create large cracks which resemble wooden surface.
 • With images of torn paper napkin decoupage became in some parts of the can.
 • With fine brush and acrylic paints suitable continued vertical lines delimited the boards in the illustrated napkin.
 • Finally a layer of glossy lacquer thinner stabilizes work.


Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΖΗΝ ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ (JEAN FOR PANS)

Από ένα παλιό τζην έφτιαξα αυτά τα χαριτωμένα πιαστράκια για κατσαρόλες σε σχήμα παντελονιού.

 • Ακολουθώντας το πατρόν κόψτε το παντελόνι τέσσερις φορές & τη τσέπη δύο φορές . 
 • Διπλώστε τέσσερα καρό κομματάκια ύφασμα που θα ραφτούν πίσω από τη τσέπη σαν μαντηλάκι. 
 • Κόψτε τη τσέπη με περιθώριο που θα διπλώσετε πρώτα μέσα & στερεώστε τις τσέπες στα δύο κομμάτια παντελονιού με εξώραφα γαζιά. 
 • Πίσω από τα δυο κομμάτια παντελονιού στερεώστε βάτα  για υπόστρωμα. 
 • Τοποθετείστε τα κομμάτια καλή με καλή , γαζώστε τις κάτω πλευρές, γυρίστε απ' την καλή. Ετοιμάστε την κορδέλα ένωσης & κάνοντας την ένωση πιάστε μαζί & την κορδέλα. 
 • Τέλος γαζώστε τα εξώραφα γαζιά.

From an old jeans I made these cute slides for saucepans in the shape of trousers.

 • Following the pattern cut pants four times and the pocket twice.
 • Four Fold plaid pieces that will be sewn behind the pocket like a handkerchief.
 •  Cut the pocket margin would fold first into the pockets & fasten the two pieces trousers with stitching stitching.
 • Behind the two pieces fasten trousers padding for support.
 • Place the pieces good with good, sew the undersides, turn from the good. Prepare the ribbon union and by joining together and grasp the ribbon.
 • Finally sew the stitching seams.
Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΛΕΚΑΝΗ (ROCK GARDEN OF OLD TOILET BOWL)


Σκέφτηκα  σε μια άκρη του κήπου στο εξοχικό μου σπίτι να "θάψω" μια παλιά λεκάνη τουαλέτας με σπασμένο το κάτω μέρος. Κατόπιν την περιτοίχισα με πέτρες στερεωμένες μεταξύ τους  με τσιμέντο.  Το εσωτερικό της θα φυτευτεί όπως σε μια γλάστρα & τα φυτά θα φαίνονται σαν να βγαίνουν μέσα από το βράχο. 
I thought in a corner of the garden to my Country House Holiday to "bury" an old toilet bowl with a broken bottom. Then the surrounding wall with stones fastened together by cement. The interior will be planted as a pot and the plants look like coming out of the rock.


Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

ΖΕΛΕ ΚΑΡΠΟΥΖΙ (JELLY WATERMELON)Εδώ: http://bellezaconestilo.es/gominolas-caseras-sabor-a-sandia/ υπάρχουν διαδοχικές φωτογραφίες  & συνταγή με αναλογίες να σας καθοδηγήσουν πως  πως να φτιάξετε δικά σας αγνά ζελεδάκια από χυμό καρπουζιού για να τα προσφέρετε ως δώρο.
Here: http://bellezaconestilo.es/gominolas-caseras-sabor-a-sandia/ are successive photos & recipe proportions to guide you that how to make your own fresh jelly of watermelon juice to offer them as a gift.

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

DECOUPAGE ΣΕ ΚΟΥΖΙΝΙΚΑ ΣΚΕΥΗ (DECOUPAGE IN KITCHEN PANS)

Ένα κατεστραμμένο αντικολλητικό ταψί & ένα σκεύος από αλουμίνιο όπου ακουμπούσε η ζεστή κατσαρόλα σκέφτηκα να τα μεταμορφώσω με την τεχνική του decoupage για να διακοσμήσει τα ράφια εξοχικής κουζίνας.

 • Πρώτα ψεκάστηκαν τα σκεύη στην μπροστινή τους όψη με λευκό ακρυλικό spray.
 • Μετά έγινε decoupage με εικόνες λουλουδιών σκισμένες από χαρτοπετσέτα.
 • Κατόπιν χρησιμοποιώντας σφουγγάρι καλύφτηκαν τα περιθώρια με βυσσινί ακρυλικό χρώμα το οποίο σβήστηκε απαλά.
 • Με λεπτό βρεγμένο πινέλο & στεγνό μικρό σφουγγάρι & ακρυλικά χρώματα ενσωματώθηκαν οι εικόνες στο φόντο.
 • Με πολύ λεπτό  ανεξίτηλο μαρκαδόρο σαν πέννα τονίστηκαν μερικές λεπτομέρειες. Τέλος ένα στρώμα λούστρου νεφτιού σατινέ σταθεροποίησε την εργασία.

A damaged nonstick pan and a pan made of aluminum which touched the hot pot I thought to transform the technique of decoupage to decorate the holiday kitchen shelves.

 • First the dishes were sprayed at the front side with the white acrylic spray.
 • After it became decoupage with flower images of torn paper towel.
 • Then using a sponge the margins were covered with purple acrylic paint which quenched gently.
 • With fine brush wet & dry small sponge & acrylic paints images were integrated in the background.
 • With very fine permanent marker pen as they highlighted some details. Finally a layer of lacquer thinner satin stabilized work.
Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

ΛΙΚΕΡ ΑΠΟ ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ (LIQUER OF ELDERBERRIES)

Μαζεύοντας καρπούς της αφροξυλιάς  μπορείτε να φτιάξετε λικέρ είτε φτιάχνοντας πρώτα το σιρόπι όπως περιγράφω εδώ: http://lila365idees.blogspot.gr/2013/08/syrup-of-elderberries.html & προσθέτοντας το ανάλογο αλκοόλ( τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο, κονιάκ ή βότκα) ή ακολουθώντας τη συνταγή από εδώ: 
http://phytoalimurgia.it/liquore-di-bacche-di-sambuco/  ή εδώ:
http://www.erboristeriadottorcassani.it/ricette/estate/marmellate-confetture-liquori-sciroppi/liquore-di-sambuco, Το λικέρ αυτό είναι πολύ δημοφιλές στην Ιταλία με το όνομα sabucco.(όταν είναι φτιαγμένο από άνθη αφροξυλιάς είναι ανοιχτόχρωμο, όταν είναι φτιαγμένο από καρπούς είναι σκούρο.
Picking fruits  of elderberries  you can make liqueur or first making the syrup as described here:
http://lila365idees.blogspot.gr/2013/08/syrup-of-elderberries.html And adding the corresponding alcohol (tsipouro without anise, brandy or vodka) or by following the recipe here:
http://phytoalimurgia.it/liquore-di-bacche-di-sambuco/ or here:
http://www.erboristeriadottorcassani.it/ricette/estate/marmellate-confetture-liquori-sciroppi/liquore-di-sambuco This liqueur is very popular in Italy under the name sabucco. (When made from afroxylias flowers are light when it is made of fruit is dark.

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΙΑΤΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ DECOUPAGE (WALL PLATE WITH DECOUPAGE)

Αυτό το πιάτο τοίχου διαμορφώθηκε καλύπτοντας την επιφάνειά του με ένα καλυπτικό primer & κατόπιν με decoupage με εικόνα σκισμένη από χαρτοπετσέτα.  Με λεπτά πινέλα & ακρυλικά χρώματα τελειοποιήθηκε η εικόνα & κατόπιν με σκούρα κόκκινη δακτυλοπατίνα τόνισα το περίγραμμα για να του δώσω παλιωμένη όψη. Τέλος ένα στρώμα λούστρου νερού απομονώνει & σταθεροποιεί την εργασία. Κολλώντας στη πίσω πλευρά με πιστολάκι σιλικόνης ένα κρέμασμα & το πιάτο έτοιμο για κρέμασμα στον τοίχο. (Το πιάτο ήταν πλαστικό!!!!!!!!!)
This wall plate formed by covering the surface with a mask primer & then with decoupage image of torn paper towel. Thin brushes and acrylic paints perfected the image and then dark red daktylopatina emphasized contour to give him paliomeni appearance. Finally a layer of glaze water insulates and stabilizes work. Sticking to the back side with a silicone hair hanging & the dish ready for hanging on the wall. (The dish was plastic !!!!!!!!!)

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ ΑΠΟ ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ (FILE WINDMILL FROM PLAIN PAPER)


Εδώ: http://www.facilisimo.com/angie-martinez/blog/manualidades/general/como-hacer-tarjeta-con-forma-de-molinillo-de-papel_1699762.html υπάρχουν διαδοχικές εικόνες για να φτιάξετε ένα φάκελο σε σχήμα ανεμόμυλο από απλό χαρτί για τοποθετήσετε εντός του κάρτα ή χρήματα για δώρο. Μπορείτε να τον φτιάξετε ακόμα & από φύλλο περιοδικού. Είναι πανεύκολο & εντυπωσιακό!!!!!!!!!!!!!
Here: http://www.facilisimo.com/angie-martinez/blog/manualidades/general/como-hacer-tarjeta-con-forma-de-molinillo-de-papel_1699762.html There successive images to create a folder-shaped windmill from plain paper to load into the card or money gift. You be used to have and even from journal sheet. It's easy and impressive !!!!!!!!!!!!!