Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΟΥΓΚΙ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ (PURSE FROM OLD T-SHIRT)

Εδώ:https://www.youtube.com/watch?t=2&v=WaJQfX0jAE4 υπάρχει η ιδέα & ο τρόπος υλοποίησης της μετατροπής  μιας παλιάς τσάντας σε σχήμα πουγκιού  μόνο εργαλείο το ψαλίδι!!!!!!
Here: https://www.youtube.com/watch?t=2&v=WaJQfX0jAE4 there is the idea and the way realization of the transformation of an old bag only shaped pouch tool scissors !!!!!!

1 σχόλιο: