Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΥΛΙΓΟΝΤΑΣ ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ (ENFOLDING BRIOCHE AND COOKIES)

Εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=oIH1KIRAIUA είδα ένα πολύ ενδιαφέρον video που με καθοδήγησε να τυλίξω τσουρέκια με πάρα πολλόυς τρόπους & παραλλαγές. Επίσης με τον ίδιο τρόπο τυλίγονται πάσης φύσεως κουλούρια.
Here: https:γη//www.youtube.com/watch?v=oIH1KIRAIUA I saw a very interesting video that guided me to wrap brioches with many modes and variations. Also in the same manner they wound rolls of any kind.

1 σχόλιο: