Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΑΜΠΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ -ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ (TRNASFORMATION OF A PHΟTO- PORTRAIT)

Εδώ σας δείχνω πως μπορεί να μεταμορφωθεί & να αξιοποιηθεί μια φωτογραφία- πορτραίτο που είναι θαμπή όπως αυτές που κυρίως παίρνουμε από κινητό ή σέλφι . Πρώτα περικόπτουμε το σημείο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Κατόπιν χρησιμοποιώντας το εργαλείο φωτεινότητα - αντίθεση οποιουδήποτε προγράμματος δίνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διαύγεια. Μετά ανοίγοντας αυτή την ιστοσελίδα:  http://www.photofacefun.com/photofilters/ δοκιμάζουμε διάφορα φίλτρα & αποθηκεύουμε τις εικόνες που μας ικανοποιούν. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μπορείτε επιλέγοντας την ιστοσελίδα: http://www.picmonkey.com/ & χρησiμοποιώντας την εφαρμογή collage
μπορείτε να ομαδοποιήσετε τις ανωτέρω παραλλαγές της  ανωτέρω εικόνας για ποικίλες χρήσεις.
Here I show how to transform and to build a picture-portrait is blurred as they mainly get from mobile or selfie.
First are cutting the sign you want to use. Then using the luminosity tool - unlike any program giving the greatest possible clearnet. After opening this website: http://www.photofacefun.com/photofilters/ try different filters and store the images we meet. Using the application you can select to: http://www.picmonkey.com/   applying collage
you can group these variants of the above image for a variety of uses.

1 σχόλιο: