Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΑΛΑΙΩΣΗ (BOTTLE WITH SPECIAL AGEING)

Ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του video: https://www.youtube.com/watch?v=We1ZCU_T2cw μεταμόρφωσα αυτό το μπουκάλι κρασιού.
Following the guidelines of this video: https://www.youtube.com/watch?v=We1ZCU_T2cw transfigured this bottle of wine.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου