Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙ ΦΡΟΥΤΩΝ (BOTTLES FOR FRUIT SYRUP)

Αυτά τα μπουκάλια με φαρδύ στόμιο διαμορφώθηκαν κατάλληλα για να τοποθετηθεί εντός των σιρόπι φρούτων, 

  • Πρώτα απομονώθηκε το μεσαίο τμήμα με χαρτοταινία & το κεντρικό τμήμα καλύφτηκε με αδιαφανές primer. 
  • Κατόπιν έγινε decoupage με εικόνες φρούτων σκισμένες από χαρτοπετσέτα.
  • Με λεπτά πινέλα & ακρυλικά χρώματα τελειοποιήθηκαν οι εικόνες. 
  • Με σατινέ λούστρο νεφτιού καλύφτηκε το μεσαίο τμήμα. 
  • Τέλος με ακανόνιστες γραμμές από conture(relief) τονίστηκαν τα όρια.

These bottles with wide mouth appropriately shaped to be placed within the fruit syrup.

  • First isolated in the mid-section with masking tape and the central part was covered with an opaque primer.
  • Then it became decoupage with fruit images of torn paper towel.
  • With thin brushes and acrylic paints perfected the images.
  • With satin lacquer thinner was covered the middle part.
  • Finally with irregular lines conture (relief) highlighted the limits.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου