Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ KUMIHIMO ΠΛΕΓΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΝΗΜΑ (KUMIHIMO BRACELETS WRAPPED WITH MULTI-COLOR FIBER)

Αυτά τα πολύχρωμα βραχιόλια  πλέχτηκαν με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=SaXjzd7x2Z8 χρησιμοποιώντας οκτώ κλωστές από πολύχρωμο κορδόνι που διαδοχικά εμφανίζει τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Αν κόψετε οκτώ κορδόνια μήκους περίπου 1-1,2 μέτρο θα δημιουργήετε κορδόνι για δύο παιδικά βραχιόλια πολύχρωμα τελείως διαφορετικάμεταξύ τους. (Γιατί τα χρώματα στο νήμα εμφανίζωνται κατά τακτά διαστήματα).These colorful bracelets were knitted in the way described here:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SaXjzd7x2Z8 using eight threads of colorful lanyard that sequentially display the rainbow colors. If you cut eight cords of about 1-1.2 meters in length, you will create a cord for two colorful bracelets totally different from each other. (Why the colors on the thread appear at regular intervals).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου