Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

ΠΙΑΤΟ ΜΕ ΑΓΓΕΛΑΚΙΑ & ΧΡΥΣΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (PLATE WITHANGELS & GOLD MARGINS)

Ένα διάφανο πιάτο επεξεργάστηκε από την ανάποδη με τον εξής τρόπο:
Τυπώθηκε μια εικόνα με αγγελάκια η οποία επικολλήθηκε στο πιάτο με κόλα decoupage στο κέντρο του πιάτου. Αφού η εικόνα στολίστηκε στο περιθώριο της με κουκκίδες από χρυσό μαρκαδόρο Giotto για όλα τα υλικά καλύφτηκε όλο το υπόλοιπο πιάτο με χρυσό υγρό χρώμα, το οποίο πασπαλίστηκε αμέσως με ψήγματα χρυσού. Ένα spray χρυσό στο πίσω μέρος τελειοποίησε την εργασία. Επειδή το πιάτο ήταν πλαστικό ένα κρέμασμα στο πίσω μέρος κολλημένο με θερμοκόλα είναι κατάλληλο για να μπορέσει να κρεμαστεί το πιάτο λόγω του ελαχίστου βάρος του.
A transparent plate treated in reverse as follows:
A transparent plate worked in reverse as follows:
Printed a picture with angels which adhered to the plate with decoupage glue to the center of the dish. After the picture was decorated on the sidelines with dots of gold marker Giotto for all materials was covered throughout the rest plate with gold liquid color, which immediately sprinkled with chips of gold. A spray gold on the back perfected work. Since the plate was plastic a gapping in the back glued with kola is suitable to be able to hung plate because of the minimum weight.
A transparent plate treated in reverse as follows:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου