Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ ΜΕ ΑΧΝΗ ΕΙΚΟΝΑ (BOTTLE TRANSFORMATION WITH A SHADOW IMAGE)

Το μπουκάλι αυτό μεταμορφώθηκε ως εξής:
  • Πρώτα ψεκάστηκε πολύ ελαφρά με χρυσό και μαύρο spray.
  • Ακολούθως με κόλλα decoupage  μια στρογγυλή εκονα τυπωμένη σε απλό εκτυπωτή.
  • Πέριξ της εικόνας και στο κάτω περιθώριο για να σκεπαστούν τα ανάγλυφα γράμματα, επικολλήθηκαν στοιχεία από ελαφρύ πηλό φαρμαρισμένα σε κατάλληλες φόρμες.
  • Έχοντας πρόχειρα καλυμμένη την εικόνα ψέκασα το μπουκάλι εκ νέου με τα αντίστοιχα χρώματα.
This bottle was transformed as follows:
  • First sprayed very lightly with gold and black spray.
  • Then with decoupage glue a round icon printed on a simple printer.
  • Around the image and in the lower margin to cover the relief letters, elements of light clay molded into suitable forms were pasted.
  • Having roughly covered the image I sprayed the bottle again with the corresponding colors.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Powered By Blogger