Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΘΗ ΑΠΟ ΚΟΡΔΕΛΛΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΑ (RIBBON FLOWERS WITH THE USE OF A RIBBON RULER)

Παρακολουθώντας αυτά τα video: https://www.youtube.com/watch?v=oxziyQxDmhg &  https://www.youtube.com/watch?v=hSgSvfoR5wY ιδιαιτέρως το δεύτερο μαθαίνετε πως να φτιάξετε ένα άνθος από κορδέλα χρησιμοποιώντας ένα χάρακα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες περιπτώσεις. Και από την πείρα μου αφού τυλίξτε την κορδέλα στο χάρακα μην κόψτε την κορδέλα που περισσεύει, αλλά ράβοντας μπορείτε να καλύψετε τη βάση του λουλουδιού από την κάτω πλευρά.

Watching these videos: https://www.youtube.com/watch?v=oxziyQxDmhg &  https://www.youtube.com/watch?v=hSgSvfoR5wY especially the second you learn how to make a ribbon flower using a ruler, which can be used in a variety of cases. And in my experience after wrapping the ribbon in the ruler do not cut the excess ribbon, but by sewing you can cover the base of the flower from the bottom.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου