Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (BRASS RENOVATION)

Μια παλιά βούρτσα για τα ρούχα που είχε χλάσει η ξύλινη επιφάνεια της ανακαινίστηκε ως εξής:
  • Πρώτα με χαρτοταινία καλύφτηκαν οι τρίχες & μετά με τη χρήση στένσιλ σχηματίστηκε γραμμικό σχήμα με πάστα διαμόρφωσης.
  • Μετά το στέγνωμα τονίστηκαν τα σχήματα με conture (relief).
  • Τέλος έγινε επεξεργασία με χάλκινη δακτυλοπατίνα.
An old brush for the clothes that had been spoiled by its wooden surface was refurbished as follows:
  • First with tape wrapped the bristles & then using stencil formed a linear shape with paste shaping.
  • After the drying, contour (relief) shapes were emphasized.
  • Finally, it was treated with a copper finger dagger.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου