Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

ΑΥΓΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΙΜΜΑΤΑ ΦΥΛΛΩΝ ΧΡΥΣΟΥ (EGGS DECORATING WITH LEAF ERMOLU)

Αυτά τα αυγά αφού άδειασαν από το περιεχόμενο τους περάστηκαν με ένα στρώμα σκληρυντικού & & κατόπιν με παράσινο ακρυλικό χρώμα. Κατόπιν καλύφτηκαν με ένα μιξιόν  & τρίμματα φύλλων χρυσού σε διάφορα χρώματα . Το κάθε αυγό αναρτήθηκε σε λεπτή χρυσή κλωστή & στολίστηκε με φιόγκους.
These eggs, after being emptied of their contents, were passed with a layer of hardener & & then with an acrylic parasitic color. Then they were covered with a gold leaf and trimmings in different colors. Each egg was hung in fine golden thread & adorned with bows.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου