Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΘΑΚΙΑ ΡΟΚΟΚΟ (JEWELRY WITHFLOWERS OF BULLION KNOT)

Βλέποντας αυτό το video;
 https://www.facebook.com/141011089843851/videos/144908522787441/ μπορείτε να εμπνευστείτε & να φτιάξετε κοσμήματα κεντώντας λουλουδάκια ροκοκό σε κομματάκια πανιού. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε τα ίδια κοσμήματα με κομματάκια από κατεστραμμένα κεντήματα σε έτοιμα καστόνια.

Seeing this  video:
https://www.facebook.com/141011089843851/videos/144908522787441/ you can inspire & make jewelry by embroidering  flowers of bullion knot in cloth pieces. You can also make the same jewelry with pieces of damaged embroidery on ready-made stunts.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου