Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΑΠΟ ΤΕΝΕΚΕ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ KUMIHIMO (PENDANT OF TIN BY CORD KUMIHIMΟ)

Το μενταγιόν & το κορδόνι του έγιναν ακριβώς όπως περιγράφεται εδώ: http://lila365idees.blogspot.gr/2016/10/pendant-of-tin-in-yellow-colours.html. Η εικόνα που επικολλήθηκε είναι από τη ρωσική παράδοση.
The pendant and the cord became exactly as described here: http://lila365idees.blogspot.gr/2016/10/pendant-of-tin-in-yellow-colours.html. The image it is pasted by the Russian tradition.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου