Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

DECOUPAGE ΣΕ ΤΡΙΠΛΕΥΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ (DECOUPAGE IN TREESIDE BOTTLE IN BLUE TONS)

Για να αλλάξει όψη αυτό το μπουκάλι έγιναν οι εξής εργασίες:

 • Πρώτα ένα στρώμα αδιαφανούς primer.
 • Μετά στα βαθουλώματα του μπουκαλιού έγινε decoupage με vintage εικόνες κοριτσιών. 
 • Στις άνω γωνίες έγινε εφαρμογή πάστας με τη χρήση stencil.
 • Το μπουκάλι καλύφτηκε με ανοιχτό γαλάζιο χρώμα με τη χρήση σφουγγαριού.
 • Ακολούθησε εφαρμογή με γκρίζα δακτυλοπατίνα. 
 • Τέλος ένα στρώμα λούστρου νερού ολοκληρώνει την εργασία.

To change view this bottle were the following tasks:

 • First an opaque primer layer.
 • After the recesses of the bottle was a decoupage by vintage girl images.
 • In the upper corners been applied paste using stencil.
 • The bottle was covered with light blue color using a sponge.
 • Followed application with gray lopatina.
 • Finally a varnish layer of water completes the job.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου