Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΣΕ ΣΧΉΜΑ ΣΠΗΛΙΆΣ ΣΕ ΒΡΑΧΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (BOTTLES IN FORMAT CAVE ON ROCKS BY PHOTOS)

Αυτά τα μπουκάλια άλλαξαν όψη με την τεχνική του ανάποδου decoupage για να απεικονίσει τις φωτογραφίες δύο αδελφών.
Πρώτα έγινε διαμόρφωση των φωτογραφιών με το πρόγραμμα αυτής της σελίδας: https://picjoke.net/en/effect/902-


You+into+the+ocean+bottom+against+the+background+of+fish
Αφού περικοπεί η φωτογραφία τυπώνεται σε κατάλληλο μέγεθος & κατόπιν ακολουθεί ανάποδο decoupage & το μπουκάλι διαμορφώθηκε με τον τρόπο που εξηγείται εδώ: http://lila365idees.blogspot.gr/2016/11/decoupage-upside-decoupage-in-bottle-in.htmlγια να έχει την όψη βραχώδους σπηλιάς μέσα στη θάλασσα.
These bottles were changed face with the technique of decoupage upside down to portray the pictures of two sisters.
First was shaping photos using of this page program:
ttps:https://picjoke.net/en/effect/902-You+into+the+ocean+bottom+against+the+background+of+fish
After cropped photo printed at an appropriate size and then follows inverted decoupage & bottle stood in the way explained here: http://lila365idees.blogspot.gr/2016/11/decoupage-upside-decoupage-in-bottle-in.htmlto have the appearance rocky cave in the sea.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου