Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

ΑΣΤΡΟ ΑΠΟ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΚΟΝΗ CLITTER (STAR FROM ROLL OF PAPER HEALTH & GLITTER POWDER)

Αυτό το υπέροχο χριστουγεννιάτικο άστρο μπορεί να γίνει από χαρτόνι χαρτιού υγείας & κουζίνας με τον τρόπο που εξηγείται εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=sEDS9HMSQv0
This wonderful Christmas star can be made from cardboard of toilet paper and of kitchen paper with the way explained here: https://www.youtube.com/watch?v=sEDS9HMSQv0

1 σχόλιο: