Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

DECOUPAGE ΣΕ ΛΕΥΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΕΡΙΑ (DECOUPAGE IN WHITE DECORATIVE CANDLES)
Έφτιαξα decoupage σε αυτά τα κεριά ακολουθώντας ακριβώς τις οδηγίες εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=X7qwSt_nOIU προοριζόμενα για το bazaar του σωματείου "Φλόγα".
I made decoupage to these candles by following exactly the instructions here: https://www.youtube.com/watch?v=X7qwSt_nOIU
  assigned to the bazaar of the club "Flame".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου