Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΠΟΔΟ DECOUPAGE ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΑ ΟΨΗ ΒΡΑΧΟΥ (UPSIDE DECOUPAGE IN BOTTLE IN VIEW ROCK)

Το αποτέλεσμα στη μετατροπή αυτού του μπουκαλιού έγινε μετά τις εξής εργασίες:
 • Πρώτα έγινε ανάποδο decoupage  με την εικόνα κάποιας ρομαντικής κυρίας.
 • Μετά απέναντι από την εικόνα απομονώθηκε ένα τμήμα του μπουκαλιού με προσωρινή επικόλληση χαρτιού.
 • Όλο το μπουκάλι & το καπάκι του καλύφτηκαν με λευκό primer.
 • Σε όλο το μπουκάλι έγινε decoupage με εικόνες πρώτα από πέτρες & μετά με εικόνες φυτών.
 • Χρησιμοποιώντας σπάτουλα τοποθετήθηκε πάστα με χονδρό κόκκο βαμμένη γκρίζα για να δημιουργηθεί εντύπωση βράχου. 
 • Επιπλέον ο "βράχος"  τονίστηκε με pearl pen αντιστοίχων χρωμάτων & με χρώματα σκουριάς. 
 • Αφαιρέθηκε το προστατευτικό χαρτί &  τέλος περάστηκε το επεξεργασμένο τμήμα με λούστρο νερού.
The result of the conversion of this bottle was made after the following operations:
 • First decoupage became upside down with the image of a romantic lady.
 • After opposite the image isolated part of the bottle with a temporary paper pasting.
 • The entire bottle and the lid were covered with a white primer.
 • Throughout the bottle was a decoupage first images of stones and then plant images.
 • Using spatula placed paste with coarse grain painted gray to create rock impression.
 • Moreover, the "Rock" highlighted with pearl pen respective colors and rust colors.
 • Removed the protective paper and finally passed the treated part with water glaze.

1 σχόλιο: