Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020

ΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΒΑΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ONE CALENDAR ON AN OLD BOOK)

Ακολουθώντας κατά βάσιν τις οδηγίες αυτού του video:
https://www.youtube.com/watch?v=yNtIEZupxxU έφτιαξα αυτό το ημερολόγιο τοίχου. Κολλώντας το βιβλίο μετά το δίπλωμα των σελίδων  σε ένα χοντρό χαρτόνι, για επένδυση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτί περιτυλίγματος με μικρά μοτίβα.

Following the basic instructions in this video:
https://www.youtube.com/watch?v=yNtIEZupxxU I built this  calendar. You can use wrapping paper with small patterns for folding the book after folding the pages onto a thick cardboard.calendar. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου