Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ POURING & DECOUPAGE (TABLE WITH TECHNOLOGY POURING & DECOUPAGE)

Αυτός ο πίνακας έγινε με την τεχνική pouring, δηλ.με την πρόσμειξη υγρού που εμποδίζει την ανάμειξη ακρυλικών χρωμάτων.  Χρησιμοποιήθηκαν χρώματα υπόλευκο. πράσινο, σκούρο μπεζ & σκούρο φούξια. Μετά το στέγνωμα έγινε στο κάτω αριστερό τμήμα decoupage με εικόνες λουλουδιών σκισμένες από χαρτοπετσέτα. Με conture (relief) τονίστηκαν τα άνθη.
This painting was done with the pouring technique, i.e. with the admixture of liquid that prevents the mixing of acrylic paints. Subtle white colors were used. green, dark beige & dark fuchsia. Drying was done at the bottom left of the decoupage with flower images torn from paper towels. With the contour (relief) the flowers were highlighted.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου