Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2018

ΚΕΝΤΗΜΑ "Η ΑΥΡΗΛΙΑΝΗ ΠΑΡΘΕΝΟΣ" (EMBROIDERY "THE AURELIAN VIRGO")Η ανάρτηση στο facebook μιας φίλης, με την εικόνα ενός πίνακα κεντημένου με βελονιά γκομπλέν μου θύμισε τους κεντημένους πίνακες γκομπλέν.  Στις δεκαετίες ' 60 & '70 όλες οι γυναίκες κεντούσαν μανιωδώς πίνακες γκομπλέν. Γύρω από αυτό είχε στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία με κλωστές, κορνίζες κλπ. Οι πίνακες αποτελούσαν απαραίτητο διακοσμητικό στοιχείο των σπιτιών της εποχής. Άλλωστε με το κέντημα οι γυναίκες που δεν εργάζοναν έξω από το σπίτι, γέμιζαν τον ελεύθερο χρόνο κεντώντας.  Στο τέλος της δεκαετίας του΄60 άρχισαν να κυκλοφορούν τυποποιοιμένοι σταμπωτοί καμβάδες που έκαναν το κέντημα ευκολώτερο. 
Τότε κι εγώ κέντησα αυτό τον πίνακα. Αντέγραψα το σχέδιο από μια προπολεμική καλλιγραφία της μητέρας  μου. Το σχέδιο ίχε τον τίτλο "Αυρηλιανή Παρθένος" ( Μάλλον απεικόνιζε τη Ζαν ντ΄Αρκ, βοσκώντας τα πρόβατα της). 
Θυμάμαι πως τα νούμερα των κλωστών τα επέλεξα εγώ ( δεν υπήρχε αντιστοίχιση στο σχέδιο). Επίσης το πρόσωπο, τα χέρια & τα πόδια για περισσότερη αληθοφάνεια είναι κεντημένα  με περισσότερη λεπτομέρεια (τέσσερις μικρές βελονιές ανα τετραγωνάκι.).
Για το κέντημα, το χειμώνα του '71 απαιτήθηκε εντατική δουλειά ενός μήνα!!!!!!
Στο νεοκλασσικό σαλόνι μου του'70 & του '80 είχε μια περίοπτη θέση. Στη σημερινή εποχή αυτοί οι πίνακες θεωρούνται παράταιροι & παραπεταμένοι. Ίσως κάποτε επανέλθει η μόδα τους.
The suspension of a friend on facebook, the image of a table with my Gobelins embroidered stitch embroidered reminded the Gobelins tables. In the 1960s and 70s, all women fiddly embraced goblin paintings. A whole industry with threads, frames, etc. was set up around it.
The paintings were an essential decorative element of the houses of the time. Besides, with the embroidery women who did not work outside the house, filled their free time with embroidery. At the end of the 1960s, standard embossed canvases began to circulate making embroidery easier.
Then I also hung this table. I copied the design from my mother's pre-war calligraphy. The DCE project titled "Aurelian Virgo" (probably depicting Jeanne d Arc, grazing of sheep).
I remember the numbers of threads I chose (there was no match in the drawing). Also face, hands & feet for more plausibility are embroidered in more detail (four small stitches per square).
or the embroidery, in the winter of '71 intensive work was required a month !!!!!!
In my neo-classical 1970s & 80s, he had a prominent place.  Nowadays, these tables are considered parable & dashed. Maybe someday restore their fashion.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου