Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΟΡΝΙΖΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ (CLIPBOARD FRAME OF PAPER)

Ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του video:
https://www.youtube.com/
watch?v=HWKgHaUUg8c μπορείτε πανεύκολα να λάνετε μια μικρή κορνίζα για φωτογραφίες από τέσσερα τετράγωνα χαρτιά. Γίνεται εξαιρετική με χαρτιά σημειώσεωνα. Η φωτογραφία που θα τοποθετηθεί πρέπει να είναι τετράγωνη με πλάτος ίσο με την τετράγωνο των χαρτιών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή. Για καλύτερο αποτέλεσμα μετατρέψτε τη φωτογραφία με την εφαρμογή polaroid του Picasa, για επιτυχές τετράγωνο αποτέλεσμα.
By following this video's instructions:

https://www.youtube.com/watch?v=HWKgHaUUg8c you can easily find a small photo frame of four squares. It is excellent with note papers. The photo to be placed must be square with a width equal to the square of papers to be used in the construction. For best results, convert the photo to the Picasa polaroid application for a successful square result.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου