Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΩΡΩΝ (TEMPLATES FOR PAPER GIFT BOXES)

Για να φτιάξετε αυτά τα τρία κουτάκια από χαρτόνι, όπως κι εγώ αντιγράψτε αυτά τα τρία πρότυπα, & μεταφέρετε τα σε χρωματιστό χαρτόνι, ψαλιδίστε τα & διπλώστε τα.


To make these three cardboard boxes, as I copy those three temlates, and carry them in colored cardboard, the snip off and fold them. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου