Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

DECOUPAGE ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ (BOTTLE WITH DECOUPAGE IN MONOCHROME)

Ένα τρίπλευρο μπουκάλι μεταμορφώθηκε αφού πρώτα περάστηκε με ένα στρώμα primer & έπειτα με ένα στρώμα γκρί -μπλε ακρυλικό χρώματος τοποθετημένου με σφουγγάρι. Κατόπιν έγινε decoupage με μονόχρωμη εικόνα από χαρτί decoupage σε τόνους του μπλε.Οι εικόνα τονίστηκε με γκρι-ασημί conture(relief) & μπλε pearl pen.Τέλος ένα ψεκάρισμα με spray  σταθεροποιεί την εργασία.
A three-sided bottle transformed after passed with a layer of primer & then with a layer of gray-blue acrylic paint loaded with a sponge. It was then decoupage in Monochrome decoupage paper in shades of blue. The image highlighted with gray-silver conture (relief) & blue pearl pen.Telos   a spray stabilizes the job.

1 σχόλιο: