Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΤΕΚΑ ΑΠΟ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ (HEADBAND OF RUBBBERS)

Μια στέκα που έφτιαξα παρατηρώντας αυτό το video: https://www.youtube.com/watch?v=F_R2PzdUbXc. Αν δεν φτάνει το μήκος φτιάξτε ένα δεύτερο τμήμα, χαλάστε τις δυο πρώτες θηλιές του πρώτου τμήματος , γαντζώστε τις πριν την επιστροφή στην αρχή του δεύτερου τμήματος & συνεχίστε να κλείνετε τις θηλιές & το αποτέλεσμα είναι σαν να έχετε ένα ενιαίο πλεκτό. Στο σημείο ένωσης έκανα δυο λουλουδάκια από λαστιχάκια(είναι προαιρετικό).
Εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=rE8PUouKXow δείτε πως να κάνετε την κορδέλα κεφαλιού χωρίς τελάρο.
A headband I made observing what this video: https://www.youtube.com/watch?v=F_R2PzdUbXc if it reaches the length greate a second part, spoil the first two loops of the first portion, the hook before returning to the top of the second part and continue to close the loops and the result is like having a single knit.  At the connection point I made two flowers from rubbers (it is optional).Here: https://www.youtube.com/watch?v=rE8PUouKXow  see how to make the headband without loom.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου