Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΚΑΣΠΩ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ (POT WITH IMAGES OF PIGS)

Ένα απλό κασπώ άλλαξε όψη αφού επικόλλησα με decoupage με εικόνα σκισμένη από χαρτοπετσέτα που απεικονίζει ένα χαριτωμένο ζεύγος γουρουνιών για να προσφερθεί ως δώρο στα εγκαίνια ενός κτηνιατρείου.
Πρώτα έγινε ένα ψέκασμα με λευκό spray, Κατόπιν έγινε decoupage & τέλος ένα στρώμα λούστρου νεφτιού τοποθετημένο με σφουγγάρι σταθεροποιεί την εργασία & προφυλάσσει το κασπώ απ' τη φθορά.
A simple pot hanged appearance after pasting with decoupage by image of torn napkin showing a charming pair of pigs to be offered as a gift to the opening of a veterinary practice.
First was a spray with white spray, then place decoupage & finally a layer of lacquer  placed with a sponge placed stabilizes work and protects the pot from wear.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου