Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΑΛΑΣΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (STORAGE OF DAMAGED BATTERIES)


Εδώ:  http://www.facilisimo.com/likethisandmore/blog/manualidades/general/diy-contenedor-para-pilas_1192794.html είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα κατασκευή & την έφτιαξα σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται ένα τέτοιο έξυπνο σκεύος μπορεί να τοποθετηθεί κάπου στο σπίτι μας όπου θα συλλέγουμε τις τελειωμένες μπαταρίες  & όταν γεμίσει τις πηγαίνουμε στον αντίστοιχο κάδο ανακύκλωσης.
Εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=Krz-keI1zWg είδα ένα διαφορετικό τρόπο να τυπωθεί εικόνα μπαταρίας σε χαρτοπετσέτα & τοποθετηθεί με decoupage στην κατασκευή & να τη διακοσμήσει.
Here: http://www.facilisimo.com/likethisandmore/blog/manualidades/general/diy-contenedor-para-pilas_1192794.html I saw a very interesting structure and built it according to the directions given such a clever container can be placed somewhere in the house where you will collect the finished batteries and when we go to fill the corresponding the recycle bin.
Here: https://www.youtube.com/watch?v=Krz-keI1zWg I saw a different way of printed image of  batteries  in paper napkin and placed in the manufacturing with decoupage to decorate.

1 σχόλιο: