Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΠΙΑΤΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗ (CREATION OF A MEMORIAL PLATE FOR A BIRTH)


Βρίσκοντας τυχαία αυτό το απόκομμα από περιοδικό, θυμήθηκα ένα πιάτο τοίχου που είχα φτιάξει πριν σαράντα χρόνια. το ίδιο μπορείτε να κάνετε τώρα ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ:
  • Πρώτα αποθηκεύετε το πρότυπο και με τη χρήση κάποιου προγράμματος μπορείτε να προσθέσετε  το όνομα του βρέφους. Στο ημερολόγιο  σημειώστε την ημερομηνία . Μετακινώντας τους δείκτες του ρολογιού σημειώνετε την ώρα γέννησης. Πάνω από την κούνια σημειώνετε το ύψος και το βάρος κατά τη γέννηση. Όλα αυτά μπορείτε να τα παραλείψετε και να τα ζωγραφίσετε αργότερα.
  • Μετά το τυπώνετε διαμορφωμένο σε μέγεθος Α4. 
  • Με την τεχνική decoypage επικολλείστε την εικόνα σε λευκό πιάτο . 
  • Μετά μπορείτε να κάνετε ότι επεξεργασία επιθυμείτε

Stumbling across this magazine clipping reminded me of a wall plate I made forty years ago. you can do the same now by following the instructions here:
  • First you save the template and using some program you can add the baby's name. Mark the date in the calendar. By moving the hands of the clock you mark the time of birth. Above the cradle you note the height and weight at birth. All of these can be skipped and painted later.
  • Then you print it formatted in A4 size.
  • With the decoypage technique, paste the image on a white plate.
  • Then you can do whatever editing you want

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Powered By Blogger