Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

ΠΛΑΚΕ ΚΟΛΛΙΕ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (PLATE NECKLACE WITH ELEMENT)

Αυτό το κολιέ έγινε με την τεχνική kumihimo χρησιμοποιώντας έξι κορδόνια θέτοντας τα κορδόνια στο δίσκο σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα. Τα χρώματα στην αρχή τοποθετήθηκαν τυχαία, τρία μαύρα, δύο λευκά & ένα πορτοκαλί στην αρχική πλάγια πλευρά τοποθέτησης, γιαυτό έχουμε τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα από το σχεδιάγραμμα. Πριν να τοποθετήσουμε το κούμπωμα περάσαμε το κολιέ μέσα από ένα μεταλλικό σφυρήλατο σωλήνα.

This necklace was made using the kumihimo technique using six cords by placing the cords in the tray according to the layout. The colors were initially placed randomly, three black, two white & one orange on the original side of the placement, so we have a completely different effect than the pattern. Before we put the clasp we passed the necklace through a metal wrought tube.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου