Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞ ΚΟΜΠΟΥΣ (CORD WITH ALTERNATIVE KNOTS)

Εδώ: lc.pandahall.com/articles/1676-how-to-macrame-a-bracelet-with-basic-alternating-half-hitch-knot.html?from=wh4 υπάρχουν διαδοχικές οδηγίες για να φτιάξετε ένα κορδόνι με διαδοχικούς κόμπους χρησιμοποιώντας κλωστές δύο διαφορετικών χρωμάτων.
Here: lc.pandahall.com/articles/1676-how-to-macrame-a-bracelet-with-basic-alternating-half-hitch-knot.html?from=wh4 there are sequential instructions to make a string of consecutive knots using threads of two different colors.

1 σχόλιο: