Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

DECOUPAGE ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ SHABBY SHIC (DECOUPAGE ON BOTTLE WITH THE TECHNICAL SHABBY CHIC)

Ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του video: https://www.youtube.com/watch?v=pPcZ9mDrH6Q&t=3s  αλλά όχι πιστά, μεταμόρφωσα αυτό το μπουκάλι. Πριν την επεξεργασία, είχα επικολλήσει ανάγλυφα στοιχεία με ξυλόκολλα ταχείας πήξεως, για να σκεπαστούν οι εγχάρακτες επιγραφές.
By following this video's instructions: https://www.youtube.com/watch?v=pPcZ9mDrH6Q&t=3s but not faithfully, I transformed this bottle. Before the treatment, I had pasted relief elements with fast setting wood glue, for they are covered by incised inscriptions.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου