Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΣΤΟΜΙΟ ΣΕ ΑΝΘΟΔΟΧΕΊΟ (CONVERSION BOTTLE WITH WIDE MOUTH IN VASE)


Ένα μπουκάλι με φαρδύ στόμιο μετατράπηκε σε ανθοδοχείο για ένα μόνο άνθος με τη τεχνική του decoupage.

  • Πρώτα ψεκάστηκε με λευκό spray.
  • Μετά έγινε decoupage με εικόνα σκισμένη από χαρτοπετσέτα.
  • Ακολούθως επικολλήθηκαν σε κατάλληλα σημεία ανάγλυφα σχήματα από ελαστική πάστα.
  • Τα σχήματα & το φόντο επεξεργάστηκαν με δακτυλοπατίνες.
  • Τέλος μερικά στρώματα λούστρου σταθεροποιούν την εργασία.
A bottle with a wide mouth was turned into a flower pot for a single

flower with its decoupage technique.

  • First sprayed with white spray.
  • Then he became a decoupage with a picture torn from a napkin.
  • Then embossed elastic paste shapes were then affixed at appropriate points.
  • The shapes & background were processed with finger dots.
  • Finally, some layers of polish stabilize the work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου