Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΜΩΒ ΠΙΑΤΕΛΑ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (PURPLE PLATTER WITH CHRISTMAS PICTURE)

Αυτή η λευκή πιατέλα άλλαξε όψη ως εξής:
 • Πρώτα έγινε στο κέντρο της πιατέλας decoupage με εικόνα σκισμένη από χαρτοπετσέτα.
 • Κατόπιν με τη χρήση σφουγγαριού το υπόλοιπο της πιατέλας καλύφτηκε με ακρυλικό χρώμα σύμφωνο με το φόντο της χαρτοπετσέτας σκουραίνωντας την απόχρωση όσο πλησιάζουμε στα άκρα. 
 • Καλύπτουμε το τμήμα εκτός της εικόνας με το πρώτο συστατικό  κρακελέ δύο συστατικών. 
 • Μετά το στέγνωμα καλύπτουμε όλη την πιατέλα με το δεύτερο συστατικό του κρακελέ των δύο συστατικών. (οι ρωγμές εμφανίζονται μόνον στο περιθώριο).
 • Καλύπτουμε τις ρωγμές με λευκή πορπορίνα.
 • Ένα στρώμα λούστρου νερού σταθεροποιεί την εργασία.
This white platter face changed as follows:
 • First done at the center of platter decoupage with  picture torn from paper towel.
 • Then using a sponge the remainder of platter was covered with acrylic paint conforming to the background of napkin darking tint as we get closer to the edges.
 • We cover the part outside the picture with the first component cracked of two components.
 • After drying cover the whole plate with the second component of two components cracked. (Cracks appear only on the margins).
 • We cover the cracks with white porporina.
 • A glaze layer of water stabilizes the job.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου