Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

ΑΣΤΡΟ ΑΠΟ ΧΩΝΙΑ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΑΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (STAR BY CONE PAGES OF OLD BOOK)

Αυτό το διακοσμητικό αστέρι έγινε με εικοσιτέσσερα χωνάκι που έγιναν από σελίδες παλιού βιβλίου. Το κάθε χωνάκι έγινε από μισή σελίδα. Με κόλα σιλικόνης κολλήθηκαν σε μια κεντρική βάση & στο σημείο ένωσης κολλήθηκε ένας χαρτονένιος κύκλος στολισμένος με χρυσόσκονη & πάνω σε αυτόν ,ένα κόκκινο φιόγκο & ένα μικρό διακοσμητικό.
This decorative star was twenty-four cone made of old book pages. Each cone was made from a half page. With silicon glue were glued to a central base and at the junction stuck a paperboard circle decorated with glitter and on it, a red bow and a small decorative.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου