Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΜΕ ΚΡΑΚΕΛΕ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (CHRISTMAS BOTTLES BY CRACKELED OF TWO COMPONENTS)

Δύο απλά μπουκάλια άλλαξαν όψη με την τεχνική decoupage για να προσφερθούν ως χριστουγεννιάτικα δώρα. 


 • Πρώτα επελέγησαν χριστουγεννιάτικες εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα.
 • Κατόπιν τοποθετήθηκε η εικόνα πάνω στο μπουκάλι για να σημειωθούν τα όριά της.
 • Μετά στο σημείο που θα επικολληθεί η εικόνα καλύφτηκε με αδιαφανές primer τοποθετημένο με σφουγγάρι.
 • Ακολούθως έγινε στο τμήμα αυτό του μπουκαλιού decoupage των εικόνων.
 • Στο υπόλοιπο τμήμα εφαρμόστηκε κρακελέ των δύο συστατικών κατ΄ευθείαν. 
 • Κατόπιν  στο τμήμα αυτό εφαρμόστηκε χρυσή πατίνα για εισχωρήσει μέσα στις ρωγμές.
 • Οι εικόνες & το περιθώριό τους τονίστηκαν με conture(relief) & πάστα χιονιού.
 • Η όλη εργασία ολοκληρώθηκε με spray με glitter.

Two bottles simple changed appearance with decoupage technique to be offered as Christmas gifts.


 • First selected Christmas images of torn paper towel.
 • Then the images was placed on the bottle to note their limitations.
 • After the point we pasted the image was covered with opaque primer attached by sponge.
 • Then it became in this part of the bottle decoupage by the images.
 • In the remainder of applied crackeled the two components directly.
 • Then in this section applied golden patina to penetrate through the cracks.
 • The images and their margin highlighted by conture (relief) & snow paste.
 • The whole work was completed with spray with glitter.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου